Til hovedinnhold
Viser 101–110 av 949 treff.
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  Kartlegging er ein føresetnad for å utarbeide tilpassa og målretta tiltak for personar med afasi og andre kommunikasjonsvanskar Kartlegging av afasi   For å kunne utarbeide tiltak for personar med afasi ...
 • Autisme

  09.06.2016 | Fagområde

  Funksjonsnivået blant de som har ASF varierer, det er derfor viktig at tiltakene blir individuelt tilpasset, for hver enkelt.
 • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

  04.10.2023 | Tema

  ...kompetanseløft for kommuner og fylkeskommuner så de selv kan gi alle barn og elever inkluderende og tilpasset opplæring og særskilt tilrettelegging.
 • I skolen

  13.06.2022 | Kapittel

  ...motoriske vanskar og helseproblem. Disse elevane er ei heterogen gruppe og må som andre elevar ha tilpassa opplæring.. Viktige tiltak må vere på plass for å lykkast  med inkludering i skolen (inspirert av ...
 • Syn og fysisk tilrettelegging i barnehagen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...høyt. Her er noen tips til hva barnehagen kan gjøre. Belysning Finn fram til en belysning som er tilpasset barnets synshemning. Persienner og dimmere for lys er ofte svært nyttige for barn som er svaksynte ...
 • Kva er afasi?

  09.09.2017 | Artikkel

  ...i større eller mindre grad: Taleapraksi: talemotorisk vanske på grunn av vanskar med motorisk programmering og planlegging av tale.  Dysartri: talevanskar på grunn av nedsett nevrologisk kontroll av talemuskulatur ...
 • Rapporter om alternativ og supplerende kommunikasjon,

  27.01.2022 | Artikkel

  ...gi økt kompetanse lokalt i kommuner, fylkeskommuner, barnehager og skoler, samt bidra til en mer tilpasset barnehage- og skolehverdag for ASK-brukere. Last ned rapporten (pdf). Kunnskapsdepartementet arbeider ...
 • Inkludering av samiske barn med særskilte behov

  31.10.2017 | Artikkel

  ...dimensjoner av inkludering: Faglig inkludering - elevene opplever det faglige innholdet i undervisningen tilpasset sine evner og forutsetninger Sosial inkludering – elever opplever en sosial tilhørighet til jevnaldrende ...
 • Afasi og livskvalitet

  14.06.2016 | Artikkel

  ...blir deprimerte. Depresjon kan være en reaksjon på hjerneskaden. Det kan også være på grunn av endringer i hjernen som følge av skaden, men det er mye vi ikke vet om dette. Flere faktorer kan virke inn ...
 • Pedagogisk tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel

  16.06.2016 | Artikkel

  ...nærhet til lydkilden avstand til støykilder gode lysforhold plassering slik at eleven ikke har motlys (vanskelig å avlese ansikter i motlys) plassering slik at eleven ser ansiktene til de andre elevene lettere ...