Til hovedinnhold
Viser 231–240 av 945 treff.
 • Hva er kompetanseløftet?

  07.07.2021 | Kapittel

  Kompetanseløftet bidrar til at kommuner og fylkeskommuner får tilstrekkelig kompetanse til å gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle barn og elever, også de som har behov for særskilt tilrettelegging. 
 • Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...uten støtte, og videre læringspotensial med støtte fra en kompetent voksen. Kartleggingsprøven er tilpasset fra 1.-5. trinn og fra 5.-10. trinn. Denne reviderte utgaven fra våren 2013 har følgende nye momenter: ...
 • Ressurser på Statped.no

  18.12.2023 | Kapittel

  ...med skjermleser Eller lese om Teams på IKT for punktskriftbrukere. Programmering for elever med nedsatt syn Temaside om programmering for elever med nedsatt syn er en oversikt og en vurdering av tilgjengelighet ...
 • Overganger

  18.03.2022 | Kapittel

  ...opplæringsarenaer skal ivareta behov for trygghet i en overgangsprosess, og bidra til at opplæringen tilpasses den enkelte allerede fra første dag. Overganger er alltid kritiske faser og er krevende både for ...
 • Samisk punktskrift

  27.11.2019 | Artikkel

  Det er mulig å tilpasse skjermleserprogrammet Supernova slik at du kan skrive inn samisk tekst med punktskrifttastatur på leselista. Kommunikasjonsprogrammet Sarepta er også tilpasset samiske brukere ...
 • Voice Dream Reader

  09.01.2020 | App

  ...leselist. For elever som trenger støtte i leseprosessen har den flere tilpasningsmuligheter. Du kan tilpasse tekst ved å justere font, tekststørrelse, mellomrom og fargekontrast. En større avstand mellom tegnene ...
 • Afasi og høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler

  29.06.2020 | Artikkel

  ...kommunikasjon. Olav og kona fikk god opplæring i bruk av talemaskin. Innholdet i talemaskinen var tilpasset Olav og hans behov. Talemaskinen var satt opp med én side med kjente bilder for Olav. Det var ikke ...
 • Kildeføring

  07.04.2021 | Kapittel

  ...litteratur-/referanseliste Statped.([år, dato. månad]). [Overskrift på nettside]. Henta [dato, år] frå [URL]. APA tilpassa fotnoter I tekst Statped [år] I litteratur-/referanseliste Statped.([år, dato. månad]). [Overskrift ...
 • Kartleggingsmateriell innen flerspråklighet

  22.05.2024 | Kapittel

  ...utvikling. Dette skjemaet er en kortversjon av The Beirut-Tours Questionnaire (Tuller & Messarra, 2010), tilpassa fra ALEQ (Paradis, 2011) og ALDeQ (Paradis et al., 2010). Ved bruk skal to kilder siteres: «Hansen ...
 • Stokkteknikker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...fullgod måte før de er motorisk modne for det. Pendelteknikk er likevel til stor hjelp når den tilpasses den enkelte. pendel Eleven bruker pendelteknikken på følgende måte: Tommelen holdes på oversiden ...