Til hovedinnhold
Viser 241–250 av 928 treff.
 • SVANTE-N Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...analysere språklydsystem/fonologi.  Verktøyet er utviklet av svenske logopeder og er oversatt og tilpasset norsk i samarbeid med Statped, gjennom et samarbeid mellom logopedene i de to ganespalteteamene ...
 • Kroppsøving

  20.01.2022 | Kapittel

  Løpering, stor Stor løpering kan benyttes under løp, men er bedre egnet når en ferdes i terrenget eller fjellet. Les mer og bestill her.   Løpering, liten Løperingen er et bindeledd mellom ledsager og ...
 • Skolebarn

  31.05.2023 | Kapittel

  Bøkene må oppover i alder være tilpasset og samsvare med hva barn i den aktuelle aldersgruppen vanligvis er opptatt av, og språket bør være tilpasset barnets forståelse. En god historie er en nøkkel. At ...
 • Tverrfaglige utfordringer

  21.09.2023 | Seksjon

  ...illustrasjoner. Elever med synsnedsettelser vil også ha behov for tilrettelegging når de skal jobbe med programmering.
 • Språkvansker i videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...lytteforståelse. De bruker mer energi på å forstå og tolke det som blir sagt. Lærere på videregående bør tilpasse undervisningen til denne elevgruppen ved å korte ned bolker med tavleundervisning. Korte oppgaver ...
 • Visuelle innstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...finne det som fungerer best. La eleven få prøve innstillingene over tid, og gjør forandringer og justeringer ved behov. Bruke og endre fargeforbedringer: Åpne Fusion kontrollpanel: Ctrl+CapsLock+U Velg fanen ...
 • Tilrettelegging i langrenn

  17.08.2023 | Kapittel

  ...ledsageren går i sporet ved siden av fordi det da er enklere å kommunisere. Instruksjonene bør tilpasses ut fra elevens synsfunksjon, alder og erfaring. Elever med svaksynthet kan foretrekke at ledsageren ...
 • Tiltak for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...for flere nærrelasjoner. Hvordan og hvor raskt de ulike fagpersonene introduseres for eleven, må tilpasses i hvert enkelt tilfelle. For de fleste elever med nevroutviklingsforstyrrelser og skolefravær, vil ...
 • Hva sier forskning om omvendt undervisning?

  22.08.2022 | Kapittel

  Forskning peker på mange fordeler ved omvendt undervisning:     Fleksibel og tilpasset læring, spesielt gjennom videoformatet hvor elevene har mulighet til å spole frem eller tilbake, sette på pause og ...
 • Skjermleserprogrammer

  08.03.2024 | Kapittel

  ...ikke er tilpasset til, kan det hende at skjermleseren viser lite av skjermbildet. Det samme kan skje dersom nyere versjoner av standard programvare tas i bruk uten at skjermleseren er tilpasset til å samhandle ...