Til hovedinnhold
Viser 251–260 av 949 treff.
 • Tilrettelegging i langrenn

  17.08.2023 | Kapittel

  ...ledsageren går i sporet ved siden av fordi det da er enklere å kommunisere. Instruksjonene bør tilpasses ut fra elevens synsfunksjon, alder og erfaring. Elever med svaksynthet kan foretrekke at ledsageren ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...denne eleven har.  Erfaring viser at det er positivt når også medelever og deres foresatte får tilpasset og konkret informasjon om hva TS er, og hvordan det oppleves for eleven de kjenner. Eleven og foreldrene ...
 • Skjermleserprogrammer

  08.03.2024 | Kapittel

  ...ikke er tilpasset til, kan det hende at skjermleseren viser lite av skjermbildet. Det samme kan skje dersom nyere versjoner av standard programvare tas i bruk uten at skjermleseren er tilpasset til å samhandle ...
 • Hva sier forskning om omvendt undervisning?

  22.08.2022 | Kapittel

  Forskning peker på mange fordeler ved omvendt undervisning:     Fleksibel og tilpasset læring, spesielt gjennom videoformatet hvor elevene har mulighet til å spole frem eller tilbake, sette på pause og ...
 • Civilization

  18.09.2020 | App

  ...undervisningsopplegg    Interesser og motivasjon  Mange elever med spesialpedagogiske behov har få mestringsopplevelser i skolen og det er derfor viktig å bygge læringsituasjonen rundt aktiviteter de vil mestre ...
 • Skriving

  30.05.2023 | Kapittel

  ...ordenes betydning i tekst. Å skrive er å gjøre tenking synlig Skriveprosessen omfatter planlegging, generering av ideer som skal oversettes til skrevne ord, kontroll og evaluering av det som skrives og revidering ...
 • Struktur, oversikt og forutsigbarhet

  18.03.2022 | Kapittel

  ...situasjoner slik at barnet/ungdommen med autisme får oversikt og forutsigbarhet.  Uavhengig av kognitiv fungering vil struktur, forutsigbarhet og oversikt være viktig for at barn og unge med autismespekterforstyrrelser ...
 • Oversikt og forutsigbarhet

  19.03.2022 | Kapittel

  ...situasjoner slik at barnet/ungdommen med autisme får oversikt og forutsigbarhet.  Uavhengig av kognitiv fungering vil struktur, forutsigbarhet og oversikt være viktig for at barn og unge med autismespekterforstyrrelser ...
 • Kartlegging av språklydsvansker

  06.09.2023 | Kapittel

  ...de bør være prøvd ut på et stort antall barn som er i ferd med å tilegne seg norsk. Formålet med normering er å få vite hva som er en typisk språklydsutvikling. Man må vite hva som er normalt for å kunne ...
 • Flere språk – flere muligheter

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...samt lærere, barnehagelærere og andre som arbeider med flerspråklige barn og unge med behov for tilpasset opplæring eller spesialpedagogisk tilrettelegging. Boka er nyttig også for dem som arbeider med ...