Til hovedinnhold
Viser 591–600 av 909 treff.
 • Sette som standard

  09.02.2021 | Kapittel

  2016 OneNote 2016 Du kan endre standardskrift, -størrelse eller -farge. I OneNote 2016. Merk at endringen kun vil gjelde for nye sider. Velg Fil og så Alternativer. Alternativer under fil Under Standardskrift i ...
 • Duxbury DBT

  02.09.2019 | Kapittel

  Word-fil i programmet og konvertere den. Før du sender den til utskrift, har du mulighet for å gjøre endringer i den konverterte teksten. Utskrift fra Word Duxbury DBT bør installeres med tillegget Swift, slik ...
 • Stress

  23.10.2019 | Kapittel

  ...barnets evne til stressmestring avgjøre hvordan barnet reagerer adferdsmessig. Noen har gode mestringsstrategier for å håndtere stress. Andre mangler eller bruker lite hensiktsmessige strategier som vil kunne ...
 • Tolk i opplæringen

  20.04.2023 | Kapittel

  ...inkludert gjennom å få oversatt det som sies i undervisningen. Lærere og ledelse må gjøre de nødvendige endringer for å legge til rette for deltakelse av hørselshemmede elever. En tolk vi aldri kunne erstatte direkte ...
 • OrCam MyEye

  24.09.2019 | Artikkel

  ...av/på-knappen og stryke med én finger på berøringsstreken starter du hovedmenyen. Her kan du gjøre ulike justeringer og sveipe mellom alternativene: Lesehastighet Volum Leseinnstillinger Språkinnstillinger Gestinnstillinger ...
 • Slik følger du Statpedkonferansen

  17.01.2024 | Artikkel

  15:30 Konferansen er gratis og streames via statped.no.  Det kreves ingen påmelding, kun en kort registrering når du klikker deg inn på webinarlenken.    Målgruppe: Pedagogisk personale i skole og barnehage ...
 • Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse 5.–7. trinn

  10.09.2018 | Veileder

  ...finnes en rask og enkel løsning. Tiltak og tilrettelegging må sees i sammenheng med elevens øvrige fungering og læringsmiljøet eleven er en del av. Kunnskap om elevens synsfunksjon og behov for hjelpemidler ...
 • Staten og statsforvalteren

  18.12.2023 | Kapittel

  ...tilsynsansvar, det vil si ansvar for å følge opp lovverk, vedtak, mål og retningslinjer fra storting og regjering. Statsforvalteren er også klageinstans når det gjelder lovpålagte tjenester som både stat og kommune ...
 • – La barnet få utforske og erfare

  16.01.2024 | Artikkel

  ...pedagogisk tilrettelegging. – I hverdagen kan dette bety et ryddig og organisert miljø med tydelige plasseringer av ting, merking med taktile og kontrastrike elementer og tilrettelegging for et godt lydmiljø ...
 • Skjema for høgskoler og universiteter - melde behov om tjenester fra Statped

  06.10.2017 | Tjeneste

  ...opp aktuelle vedlegg Trykk på "Vis skjema" og kontroller innhold Trykk på "Send skjema" Du får kvittering på at vi har mottatt henvendelsen. I svarbrev om innvilget tjeneste informerer vi om kontaktperson ...