Til hovedinnhold
Viser 641–650 av 928 treff.
 • Heltidsopplæring (1.−13. trinn) medfødt døvblindhet

  31.08.2023 | Kapittel

  ...at den enkelte elev i størst mulig grad får mulighet til å utvikle et funksjonelt språk gjennom tilpassede kommunikasjonsformer å legge til rette for at den enkelte elev får mulighet til å utnytte sine ...
 • Lesehastighet og «helordslesing»

  04.08.2023 | Kapittel

  ...tekst på skjermen på ulike vanskenivå. Teksten vises på skjerm som enkeltord og setninger for å tilpasse tekstmengden slik at teksten kan leses hurtig.   For elever med fonologiske vansker og dysleksi bør målet ...
 • Geocaching - enklere, tryggere og morsommere

  22.03.2016 | Veileder

  Geocaching og hvordan denne aktiviteten kan tilrettelegges for personer med utviklingshemning eller tilpasses individuelle behov. Målet med heftet er å gi veiledning, tips og anbefalinger som gjør at Geocaching ...
 • Forstørre med Zoom i Word (Windows 10)

  09.02.2021 | Kapittel

  ...tt. Du finner funksjonen ved å velge Visning fra båndet. Når Web-oppsett er valgt, vil teksten tilpasses slik at en linje som er for lang, deles i flere linjer. Du slipper da å bla sideveis for å få lest ...
 • Opplesning med Engasjerende leser i andre programmer (Windows 10)

  09.02.2021 | Kapittel

  ...skjermen treffer teksten, og trykk på bokstaven I. Da åpnes teksten i et nytt vindu, og du kan velge å tilpasse teksten, og å få den lest opp. Hvis du spiller på iPad dukker det opp et leser-symbol du må trykke ...
 • Samskriving og deling i Microsoft 365

  18.12.2023 | Kapittel

  ...automatisk. Hvor skriver de andre i dokumentet? Når flere redigerer i samme dokument kan en Gå til plassering for å se hvor skrivemarkøren til andre som redigerer i dokumentet samtidig er plassert. Ved samskriving ...
 • Arduino - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...fremdeles er et av de mest brukte programmeringsspråkene. Det egner seg veldig godt til å programmere mikrokontrollere. Programmering av Arduino har en høyere terskel enn programmering av micro:bit. Tilrettelegging ...
 • Vansker med å snakke og forstå

  04.08.2023 | Kapittel

  ...er det viktig å oppdage og identifisere barn med språkvansker så tidlig som mulig. Da kan de få tilpassede tiltak og støtte, som vil kunne hjelpe dem med å lære og utvikle seg. Spesialpedagogiske tiltak ...
 • 2.4 Tegn-til-tale i et inkluderende fellesskap

  11.06.2024 | Kapittel

  ...miljø har alle sin naturlige tilhørighet, og ingen betegnes som inkluderte. Inkludering handler om å tilpasse miljøet til mangfoldet blant barn, unge og voksne og gi alle reell mulighet til å delta i det faglige ...
 • Spesialundervisning for voksne

  13.06.2022 | Kapittel

  ...imøtekommes, f.eks. muligheter for selvstendighet og styring av eget liv og tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter. Dette er områder der det er lett å se at personer med multifunksjonshemming kan ha ...