Til hovedinnhold
Viser 681–690 av 945 treff.
 • Hjernesynshemming

  15.06.2022 | Kapittel

  ...hjernen er cerebral synshemming, CVI. Dette er ingen diagnose, men en beskrivelse av barnets visuelle fungering. Graden av synshemmingen avhenger av hvor i hjernen skaden ligger, og når skaden inntraff. Det kan ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...er verktøy og hjelpemidler som bidrar til økt selvstendiggjøring og bevissthet hos barn/unge for håndtering av stress. TEACHH er en mye brukt helhetlig metodikk som skaper god struktur i opplæringstilbudet ...
 • Google Workspace og Disk for datamaskin

  23.02.2024 | Kapittel

  ...blir endret vil alle som fila er delt med, ha den oppdaterte versjonen av fila. Som andre skylagringstjenester er det flere innstillinger for hva som også skal lastes ned, være tilgjengelig «offline», ...
 • ADHD i førskolealder

  15.06.2022 | Kapittel

  ...knyttet til ADHD sett opp mot organisering og kontekst i barnehagen.  Kartleggingen omhandler barnets fungering på områdene konsentrasjon/oppmerksomhet, impulsivitet, aktivitetsnivå, språk og kommunikasjon og ...
 • Lagre, åpne og holde orden på filer

  02.09.2019 | Kapittel

  Standard lagringsplass for Word, Excel og PowerPoint kan stilles inn til å peke til en bestemt plassering. Bruker du skylagring, kan Office-programmene settes opp til å lagre til skyplasseringen, i stedet ...
 • Fysisk tilrettelegging

  07.09.2022 | Kapittel

  ...alltid være fri for hindringer. Dette øker muligheten til at barnet kan bevege seg fritt. Husk at ommøblering eller flytting av ting krever at barnet må bli kjent på nytt. Vis barnet endringer hvis noe flyttes ...
 • Sentrale tanker om følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  Hensikten med samtaletimer om følelser kan dermed oppsummeres slik: Hjelp til selvregistrering, selvforståelse og god håndtering av følelser. Hjelp til å vende oppmerksomheten og interessen inn mot seg selv ...
 • Tilrettelegging og organisering

  06.04.2021 | Kapittel

  ...tilrettelegging av rom Eigenprodusert støy (acm.no) Eleven si plassering i klasserommet kan vere avgjerande for å vere aktivt deltakande. Plassering av elevar Pedagogisk tilrettelegging og organisering Elevar ...
 • Tilrettelegging for deltakelse

  19.03.2022 | Kapittel

  Eleven kan ha vansker med å etablere og beholde vennskap. Det er derfor hensiktsmessig å jobbe med håndtering av sosiale situasjoner for å unngå ensomhet. Det er nyttig å ha elevsamtaler/støttesamtaler der ...
 • Pedagogisk bruk av Skrivetrappa

  31.05.2023 | Kapittel

  ...en person er i sin utvikling. I den tidlige skriveutviklingen skjer det store og svært viktige endringer. Fra at en person uttrykker en ide gjennom en tegning (krusedull) – til å kunne skrive en sammenhengende ...