Til hovedinnhold
Viser 691–700 av 945 treff.
 • Rettigheter

  05.11.2020 | Kapittel

  ...som andre til å utvikle seg og lære og til å nå kompetansemål i LK20. Dette krever at opplæring tilpasses til særskilte behov.
 • Bruk av smartteknologi

  15.12.2023 | Kapittel

  ...forslagene og løsningene fungere godt, men for andre vil det være nødvendig å finne individuelt tilpassede framgangsmåter. Informasjonen er formidlet med tanke på at en som selv er blind eller svaksynt ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...daglege. Inkludering Alle barn har ein naturleg plass i læringsmiljøet. Inkludering handlar om å tilpasse læringsmiljøet til mangfaldet av barn og å verdsette mangfaldet av elevar.  Inkludering Meistringsstrategiar ...
 • Interessekartleggingsskjema - for læring og trivsel

  23.11.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...kartleggingsskjema og en sammenfatning. Interessekartleggingen kan gjennomføres på ulike måter og må tilpasses personens forutsetninger. I tillegg kan det være nyttig å hente inn informasjon om hva foresatte ...
 • Internett

  02.09.2019 | Kapittel

  Med en skjermleser får du ikke informasjon om inndelinger i skjermbildet som innhold i spalter, plassering av menyer osv. Skjermleseren gir heller ikke informasjon om hva som er «blikkfang» på siden. I ...
 • 2.4 Å tenke og kommunisere med hele kroppen

  03.03.2024 | Kapittel

  ...persepsjonsprosessene og sansene spiller i utviklingen av de mer komplekse kognitive evner som refleksjon, analysering og kategorisering. Betydningen av barnets bevegelse i og berøring av omverden for kognitiv utvikling ...
 • Visuell fysisk orden og oversikt

  23.08.2023 | Kapittel

  ...ting er flyttet på. Møbler og tepper som ikke flyttes på kan brukes som holdepunkt i forhold til orientering. Dører skal være helt åpne eller helt lukket. Gå faste turer, gjerne til en fast turplass. Det ...
 • Luktesansen

  21.09.2023 | Kapittel

  ...har sine spesielle lukter. Lukter som alltid er til stede kan være verdifulle kjennemerker for orientering. På et kjøpesenter vil du for eksempel lett kjenne lukten av parfymeriet, blomsterbutikken og bakeriet ...
 • Kjennemerker, ledelinjer og peilepunkt

  09.08.2023 | Kapittel

  ...lysforhold kan det være mest naturlig å bruke synet for å følge ledelinjer. I mørket eller ved orientering i ubehagelig motlys, for eksempel fra møtende trafikk, kan det derimot være behov for i større ...
 • Touch-metoden

  16.08.2023 | Kapittel

  ...tastatur, og gjøre skrivejobben mindre slitsom. framgangsmåte I tillegg til å lære bokstavenes plassering, bør eleven tidlig lære å skrive tall, punktum og komma. Tallene skrives ved hjelp av tallrekken ...