Til hovedinnhold
Viser 161–170 av 263 treff.
 • Informasjon til skoleeiere og enhetsledere

  10.09.2019 | Artikkel

  ...å velge en funksjonell og egnet kommunikasjonsløsning, samt benytte aktuelle tester eller kartleggingsmetoder. hvordan ASK kan implementeres i barnehagen eller skolen, samt hvilke rettigheter og lover ...
 • Kikkerter

  01.09.2023 | Kapittel

  ...personlige preferanser. Det kan for eksempel være å invertere farger og justere kontraster. Denne metoden fungerer godt for å se objekter som ikke er i bevegelse.  
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...matematikkfaget og følge normal progresjon, men kan ha behov for tettere oppfølging og tilrettelagte metoder. Se Utdanningsdirektoratets side om støtte til å jobbe med regning som grunnleggende ferdighet Matematisk ...
 • MOLAS

  21.06.2016 | Artikkel

  ...deltakere. Prosjektet var delt i 3 faser. I første fase ble den enkeltes behov for tilpasning kartlagt. Metodene var nye og ble spesielt utviklet for denne gruppen. Målet var å sette fokus på individuelle behov ...
 • Fase 4. Individuelt tilrettelagt opplæring

  04.08.2023 | Kapittel

  ...utvikling skal vurderes ut fra målene som er satt i elevens individuelle opplæringsplan) vurdering av arbeidsmetoder og organisering (pass på å ta stilling til om noe bør endres) ...
 • Autisme og pedagogikk

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...atferdsanalyse, prosedyrer, strategier, forskningsresultater, metodiske ideer og evidensbaserte metoder/praksiser. Autisme og pedagogikk henvender seg til barnehagelærere, lærere, spesialpedagoger, logopeder ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...like, vet man også hvilke aspekter man vil ha problemer med og bør fokusere på. Kontrastive undervisningsmetoder innebærer blant annet: å sammenligne først språklige elementer som er lette, så de mer kompliserte ...
 • Video transcription Anneke Blok

  18.04.2021 | Artikkel

  ...are in print and in Braille. So for questions, we have a mailbox, An and Jan, and it ends in the touch. And also information can be found on the official website, "Tactile Reading 2021" Thank you very ...
 • Video transcription Ann Adkinds, Debra Sewell, Scott Baltisberger, Sara Kitchen

  18.04.2021 | Artikkel

  ...tactile stimuli paired with human interaction, they begin to develop an awareness of and attention to touch. As their tactile skills develop, children learn to use and refine these skills for their own functional ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...han vil. Nå er snakkenboken hans elektronisk og den organisert etter en spesiell metode som heter "Me Too". Med denne metoden vet han alltid hvor han skal finne det symbolet han ønsker. Leonard har blitt ...