Til hovedinnhold
Viser 181–190 av 264 treff.
 • Læringsstrategier og leseforståelse

  23.06.2016 | Video

  Læringsstrategier er metoder som elever bruker for å skape mening og å lære noe nytt. Dette kan skje gjennom å lese tekst, lytte eller ved at de får informasjon fra andre kilder. Gode læringsstrategier ...
 • Utredning og vurdering ved flerspråklighet

  27.06.2019 | Artikkel

  Pedagogisk basert vurdering I arbeid med å finne frem til god tilrettelegging av læringsmiljø og metoder, kan direkte utprøving av ulike tilrettelegginger i det praktiske pedagogiske arbeidet i barnehage ...
 • Kartlegging av afasi

  02.05.2017 | Artikkel

  ...andre. Uformell kartlegging føregår gjerne ved observasjonar og samtalar. Det er ingen strukturerte metodar for samtale og observasjon som er tilpassa til norsk. Det kan vere hensiktsmessig å tenke ut ifrå ...
 • Partnerassistert skanning

  10.09.2019 | Kapittel

  ...en utfordrende motorikk eller sansetap. Denne måten å betjene på egner seg ofte når andre kommunikasjonsmetoder ikke er tilgjengelig eller ikke er effektive nok. Personen som skal bruke denne betjeningsformen ...
 • Modulene i Digital didaktikk og inkludering (DDI)

  16.09.2021 | Kapittel

  ...digital praksis Å lage digitale fortellinger Modul 4: Sosial kompetanse og teknologi Lek og teknologi Metoder og verktøy for å arbeide med sosial kompetanse Samtaler med barn og digital praksis Innholdet i modulene ...
 • Tilgang til informasjon

  11.05.2023 | Kapittel

  (taktilt eller ved farger/kontraster), tolking, lys- og lydforhold, hjelpemidler, tilpassede arbeidsmetoder og/eller organisering av arbeidet eller innholdet i utdanningen. Dette kan innebære tilrettelegging ...
 • Tilrettelagte læremidler

  12.06.2023 | Kapittel

  ...rådgiver i Statped, eventuelt med eleven, slik at læremiddelet passer med elevens ferdigheter og arbeidsmetoder og fagets egenart. Lærebøkene kan bestilles gjennom hele året. Dersom boka ikke er tilrettelagt ...
 • Hverdagen hjemme og i barnehagen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...ferdigheter oftere slik at de automatiseres. Det er ulike måter å knyte skolisser på. Brukes ulike metoder for å lære barnet, blir det vanskelig å forstå hvordan det skal gjøres. Hjemmet er en viktig arena ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  ...norsk, eller norsk for hørselshemmede) språkbruk (tale og/eller norsk tegnspråk) passende undervisningsmetoder og læremidler Kartlegging sikre også at undervisning gis på det nivået hvor eleven befinner ...
 • Hukommelsesvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...prosedyrer kan gjøre det lettere for eleven å forstå og huske lærestoffet. Be eleven prøve ut egne løsningsmetoder i stedet for å forholde seg til ferdige løsningsprosedyrer. Visuelle representasjoner som bilder ...