Til hovedinnhold
Viser 101–110 av 393 treff.
 • Bli kjent med konseptet bok

  15.05.2024 | Kapittel

  ...voksnes hånd fungerer som en «buffer» ved at den voksne først tar på gjenstanden. Da kan barnet velge å kjenne litt på gjenstanden med den store hånden som buffer, og utforske videre alene eller ta hånden ...
 • Taktile planer og symboler

  23.08.2023 | Kapittel

  ...overflater slik at de er lette å kjenne igjen. Et symbol kan eksempelvis være en gjenstand eller deler av en gjenstand taktile materialer reliefftegninger modeller tekst i punktskrift Ofte er symbolene ...
 • Orientering og selvstendig forflytning

  09.08.2023 | Kapittel

  Ved hjelp av synet danner vi oss raskt en oversikt over omgivelsene. Vi gjenkjenner symboler og gjenstander ved å vurdere størrelse, form, farge og plassering, og vi beregner avstand, retning og høyde. For ...
 • Visuelt verktøy, læremidler og materiell

  02.04.2018 | Artikkel

  ALLTID presenter et emne med å vise konkreter eller halvkonkreter - ikke bare ”snakk”, for eksempel gjenstander som kan berøres modeller (alt fra piperenser figurer og Playmo til modellfly og utstoppete fugler) ...
 • Tilrettelegge for et godt lydmiljø

  22.08.2023 | Kapittel

  ...andre. Det er lettere å oppfatte tale når en ser ansiktet samtidig visuell støy (bevegelser eller gjenstander som tar oppmerksomhet, rot eller andre forstyrrende synsinntrykk) ...
 • Elevens forutsetninger

  28.09.2023 | Kapittel

  ...lek.  Synet er en viktig sans for innhenting av informasjon. Det brukes blant annet til å skille gjenstander fra bakgrunnen, tolke avstander og planlegge kroppens stilling til omgivelsene.
 • Geocaching - enklere, tryggere og morsommere

  22.03.2016 | Veileder

  GPS-enhet. En cache er en beholder i varierende størrelser som inneholder en loggbok og gjerne gjenstander som kan byttes. Du kan finen cacher i nauren, byer, ved offentlige bygninger o.l. i hele verden ...
 • Ordjakt

  29.06.2022 | Kapittel

  Målgruppe: Apraksi (arbeidsmåte 1), afasi (arbeidsmåte 2) Filosofi: Utløse ord ved prompting og/eller assosiasjoner Arbeidsmåter L (logopeden) sier første ord og k (klienten) (forhåpentligvis) neste = ...
 • Kártenavdnasat

  12.12.2017 | Video

  ...kártenreaiddut – Sámi lohkanguovddáš / Kartlegging – Senter for samisk i opplæringa (lohkanguovddas.no) Sametinget og Statped har bevilget ressurser til gjennomføring av Statped sine prosjektet tilknyttet kartleggingsmateriell ...
 • Video transcription Antje Mönnig Tactile Maps

  18.04.2021 | Artikkel

  ...their original shape and for tactile perception shapes of lakes and seas filled with textile lines representing water. To identify every icon of course we use labels and abbreviations. Every label is written ...