Til hovedinnhold
Viser 141–150 av 394 treff.
 • Personer med anomisk afasi (ordleting)

  28.06.2022 | Kapittel

  Afasirammede har generelle vansker med å huske nye ting og formidle dette videre. (”Dette vet jeg,men kommer ikke på det.”) Prøv å knytte det nye til kjente ting. Bruk av bilder gir god støtte. Det gir bedre ...
 • Video transcription Boguslaw Bob Marek

  18.04.2021 | Artikkel

  ...perspectives, explaining which, is another task for the teacher and a challenge for students. Representing graphically spatial relation between objects, for example, a breakfast set and relation between ...
 • Eksempel på en taktil bok hvor fokuset er på det visuelle

  17.04.2024 | Kapittel

  ...er det flere eksempler som ikke vil gi mening med mindre barnet har taktil erfaring med at disse tingene kjennes akkurat slik ut. Hvis barnet ikke har blitt vist gjennom å bruke sin taktile sans at en bil ...
 • Teori om sinnet (T-O-S)

  13.12.2016 | Artikkel

  ...og følelser Samtale om barnelitteratur Fri fantasilek Rollespill hvor man bytter rolle og oppleve ting fra ulike synsvinkler Systematisk undervisning om nødvendig. Tiltak skal inkludere ord/tegn som dekker ...
 • Sansetap (syn og hørsel)

  10.02.2020 | Kapittel

  Barnet kan høre dårligere – gjerne på det ene øret Barnet kan ha vansker med sensibilitet og kjenne hva ting er på huden Barnet kan være overfølsom for berøring, lys og støy Barnet kan få lest opp tekst med ...
 • Gielalaš diđolašvuođaiskan – Språklig bevissthetsprøve

  12.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...ord Grammatikk og setningsoppbygging   Kirsten Wirkola,Tor Persen og Lisa Baal Statped og Sametinget, 2014. Revidert 2018.
 • Book Creator og nedsatt hørsel

  12.02.2020 | Kapittel

  ...ansiktsuttrykk, gester og aktiv lytting. Visuell støy Forstyrrende synsinntrykk som bevegelser eller gjenstander som tar oppmerksomhet, bør unngås. Gruppestørrelse ved bruk av mindre grupper Mindre grupper skaper ...
 • Universell utforming

  23.08.2023 | Kapittel

  farget tape eller lignende betjeningspanel i heis merkes med punktskrift eller relieff unngå gjenstander som innebærer kollisjonsfare og hindrer fremkommelighet informasjonsskilt som er godt belyst, har ...
 • Kjenn hva jeg føler

  15.12.2016 | Veileder

  ...tilnærmingen. Forfatternes erfaring er at regelmessige samtaler om følelser ved bruk av symbolske gjenstander, kan hjelpe barn og unge med alvorlig synshemning, til å håndtere egne følelser på en hensiktsmessig ...
 • Hørselsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...variert erfaring med telling for å utvikle god forståelse. Hørselshemmede har ofte vansker med å lære ting i rekkefølge (sekvensielt minne), noe som gjør det vanskelig å lære tallord, tallrekka og multiplikasjonstabellen ...