Til hovedinnhold
Viser 141–150 av 386 treff.
 • Video transcription Boguslaw Bob Marek

  07.09.2023 | Artikkel

  ...perspectives, explaining which, is another task for the teacher and a challenge for students. Representing graphically spatial relation between objects, for example, a breakfast set and relation between ...
 • Øv på avlesing, plassering i tegnrommet

  06.03.2023 | Kapittel

  ...norskfaget?  Lærer beskriver et bilde og elevene skal tegne det læreren sier. Etterpå vises fasit: Havnet tingene på rett sted på arket? Eksempel: Avlesningsoppgave - lokalisasjon Elevene får utdelt lapper i ulike ...
 • Teori om sinnet (T-O-S)

  13.12.2016 | Artikkel

  ...og følelser Samtale om barnelitteratur Fri fantasilek Rollespill hvor man bytter rolle og oppleve ting fra ulike synsvinkler Systematisk undervisning om nødvendig. Tiltak skal inkludere ord/tegn som dekker ...
 • Gielalaš diđolašvuođaiskan – Språklig bevissthetsprøve

  12.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...ord Grammatikk og setningsoppbygging   Kirsten Wirkola,Tor Persen og Lisa Baal Statped og Sametinget, 2014. Revidert 2018.
 • Sansetap (syn og hørsel)

  10.02.2020 | Kapittel

  Barnet kan høre dårligere – gjerne på det ene øret Barnet kan ha vansker med sensibilitet og kjenne hva ting er på huden Barnet kan være overfølsom for berøring, lys og støy Barnet kan få lest opp tekst med ...
 • Book Creator og nedsatt hørsel

  12.02.2020 | Kapittel

  ...ansiktsuttrykk, gester og aktiv lytting. Visuell støy Forstyrrende synsinntrykk som bevegelser eller gjenstander som tar oppmerksomhet, bør unngås. Gruppestørrelse ved bruk av mindre grupper Mindre grupper skaper ...
 • Universell utforming

  23.08.2023 | Kapittel

  farget tape eller lignende betjeningspanel i heis merkes med punktskrift eller relieff unngå gjenstander som innebærer kollisjonsfare og hindrer fremkommelighet informasjonsskilt som er godt belyst, har ...
 • Kjenn hva jeg føler

  15.12.2016 | Veileder

  ...tilnærmingen. Forfatternes erfaring er at regelmessige samtaler om følelser ved bruk av symbolske gjenstander, kan hjelpe barn og unge med alvorlig synshemning, til å håndtere egne følelser på en hensiktsmessig ...
 • Sámi Sarepta 2

  26.04.2017 | App

  ...behov som eksempelvis svaksynte/blinde, folk med funksjonsnedsettelser, autister, hørselsvansker. Sametinget har ved å bevilge ressurser muliggjort å gjennomføre dette prosjektet. Læreren og andre nærpersoner ...
 • Trinn 7 Skrive lister

  30.05.2023 | Kapittel

  ...hverandre, ofte satt opp i et listeformat. Kan være en liste over ting de kan se i et bilde (ofte substantiver), eller en liste over ting de forbinder med et emne. Inkluderer ofte ikke småord eller mellomrom ...