Til hovedinnhold
Viser 181–190 av 392 treff.
 • Gulahallan hárjehusat app

  16.06.2020 | App

   bedre sosial samhandling Videoblokk Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD)/Statped ja Sametinget - 2020. Sametinget har bevilget midler til prosjektet. Prosjektgruppe: Kirsten Wirkola, Lisa Baal, Gunn Marit ...
 • Muntlig veiledning og synstolkning

  06.09.2022 | Kapittel

  ...ord betyr. En felles forståelse bygges opp gjennom felles handlinger. Legg derfor vekt på å beskrive ting: rund boks, stor boks, liten boks, ruglete boks eller tung boks. Forklar at å bokse og hesteboks er ...
 • Fysisk miljø

  23.05.2018 | Kapittel

  ...i sengen om natten og i vogn om dagen. Fysiske holdepunkt gir barnet forutsigbarhet. La de samme tingene skje på det samme fysiske stedet hver gang. For eksempel så stelles man på stellematten, spiser i ...
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  ...eller for de voksne. Voksne oppfører seg på forskjellige måter, vi stanser ikke opp ved de samme tingene eller hendelsene i løpet av dagen. Det kan være en sølepytt eller en stein ute eller hvordan vi oppfører ...
 • Hvor lang er en følelsessamtale?

  04.05.2015 | Kapittel

  ...fra 10 til nesten 50 minutter. I flere tilfeller var det den voksne som måtte avslutte fordi andre ting sto på programmet. Flere har gode erfaringer med å forberede barnet når tida er i ferd med å renne ...
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...som brukes for å sammenligne alle, halvparten, halvparten så mye, dobbelt, dobbelt så mye, ingen, ingenting, noen, noenting, drøyt, omtrent, litt mer enn, litt mindre enn, resten, full Begrep om sted og tid ...
 • Utvikling av talespråk hos døve og sterkt tunghørte

  24.06.2016 | Artikkel

  ...måtte jobbe bevisst med barnets innlæring av begrep, ordforråd, syntaks og grammatikk. Barnet får ingenting gratis når det gjelder talespråkutvikling. De går glipp av mye tilfeldig læring og repetisjon som ...
 • Forskning

  22.10.2019 | Kapittel

  (håndholdt teknologi) kan gi positiv sosial status og styrker inkluderingen (2).   Koyama, Takanori, & Hui-Ting Wang (2011).“Use of Activity Schedule to Promote Independent Performance of Individuals with Autism ...
 • Rom og retningsvansker (visuospatiale vansker)

  04.08.2023 | Kapittel

  ...form er sentrale elementer i matematikken. Visuospatiale ferdigheter handler om å: Se for seg hvor ting er plassert i rommet Oppfatte en helhet som sammensatt av deler Se for seg og forstå objekter fra ...
 • Video transcription Lindsay Harris

  07.09.2023 | Artikkel

  ...than in the condition in which the word was simultaneously presented in Braille. Which was really interesting. This is not what the authors expected. And by way of explanation, they speculated that simultaneous ...