Til hovedinnhold
Viser 71–80 av 393 treff.
 • Tegneseriesamtale

  16.03.2017 | Artikkel

  ...en billedlig fremstilling av kommunikasjonen i en samtale. Prinsippene er lik en tegneserie – «en ting av gangen», og til slutt er hele historien tegnet ned. For å illustrere samtalene brukes fyrstikkmennesker ...
 • Felles oppmerksomhet

  10.07.2017 | Kapittel

  Felles oppmerksomhet vil si at voksen og barn har oppmerksomheten rettet mot samme gjenstand, hendelse eller aktivitet. Dette betyr at to eller flere personer deler en opplevelse. Seende barn får som oftest ...
 • Hvorfor er selvstendighet viktig?

  07.09.2022 | Kapittel

  ...gjøremål dreier seg om. Synet bidrar både til å gi et overblikk, og det setter ting i sammenheng. For å få en forståelse av gjenstander og sammenhenger må barn delta i ulike gjøremål, for eksempel matlaging og ...
 • Drivkraft hos blinde barn

  19.02.2019 | Kapittel

  ...gjennom synet, men gjennom lyd og luft når de manipulere gjenstander eller beveger egen kropp. Eksempel på slik lek er å snurre og vippe på gjenstander. Barna er avhengige av at voksne hjelper til med oversikt ...
 • Taktile symboler og planer

  27.06.2013 | Artikkel

  ...som er lette å kjenne igjen og skille fra hverandre. Det kan for eksempel være en gjenstand eller deler av en gjenstand, reliefftegninger, modeller eller tekst i punktskrift. Planene forteller hva som skal ...
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  ...sammen med barnet, finne fram til de gjenstandene som passer med de stemningene og følelsene musikken gir. Disse gjenstandene kan komme i tillegg til de følelsesgjenstandene barnet har fra før. Dermed kan personalet ...
 • Fleksible tegn

  10.04.2024 | Kapittel

  Når vi skal forklare noe om en ting vi ikke vet hva heter og som ikke er til stede, slik at vi ikke kan peke på den, hender det at vi later som om vi holder tingen og bruker den. Håndformen vi bruker, ...
 • Når bør vi ikke bruke hendene sammen med barnet?

  10.07.2017 | Kapittel

  ...initiativ og tempo. Når barnet leser punktskrift. Innblanding fra voksen hemmer leseflyten. Hvis gjenstanden eller det som undersøkes, er så lite at det ikke blir «plass» til flere hender samtidig. Hvis barnet ...
 • Visuelle og romlige funksjoner

  10.02.2020 | Kapittel

  ...evne til å sette sammen deler til en helhet kan ha blitt endret. Barnets evne til å manipulere gjenstander eller utføre handlinger i rom kan ha blitt endret. Form og figur kan være vanskelig å forstå. For ...
 • Afasi og kommunikasjon

  14.04.2020 | Artikkel

  ...samtalen for oppsummering av kva som er sagt Bruk kalender, kart, bilete eller anna støtte Peik på gjenstandar i rommet og bruk kroppsspråk Samtalepartnar bør vere bevisst på eigen kommunikasjon. Nyttige råd ...