Til hovedinnhold
Viser 581–590 av 3017 treff.
  • Rapporter om alternativ og supplerende kommunikasjon,

    27.01.2022 | Artikkel

    ...styrking av tilbudet til barn, unge og voksne med behov for ASK. I oppdragsbrevet stod det at tiltakene skulle gi økt kompetanse lokalt i kommuner, fylkeskommuner, barnehager og skoler, samt bidra til en ...
  • Statpeds brukerkonferanse

    26.09.2023 | Fagområde

    Konferansen er utviklet i samarbeid med brukerorganisasjonene og er en årlig konferanse.  7. november 2024, Clarion Congress Oslo AirPort  Målgruppe for konferansen er representanter for Statpeds brukerråd ...
  • Synsnedsettelser

    23.10.2023 | Fagområde

    ...trenger tilrettelegging for å kunne utnytte ressursene sine. Statped er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å sikre likeverdig opplæring og et inkluderende læringsmiljø. Vi tilbyr rådgivning, veiledning ...
  • Språk og tale

    09.06.2021 | Fagområde

    ...skal medverke til at barn, unge og vaksne med språk- og talevanskar kan vere likeverdige deltakarar i opplæring, arbeid og samfunnsliv. Statped tilbyr spisskompetanse innan fagområdet og bistår kommunar ...
  • ADHD

    09.06.2021 | Fagområde

    ...gode tiltak for det enkelte barn. Symptomene kan forstyrre omgivelsene, og gis ofte mye oppmerksomhet i skole og hjem.
  • Afasi og andre ervervede kommunikasjonsvansker

    09.06.2021 | Fagområde

    Afasi er språkvanskar etter ein erverva skade i hjernen. Personar med afasi har behov for og rett til oppfølging av logoped. Hjerneslag er den vanlegaste årsaka til afasi. Udir.no har også informasjon ...
  • Oppskrifter

    16.03.2017 | Artikkel

    ...på en utfordrende oppgave eller situasjon kan være med på å tilrettelegge for deltakelse og mestring i sosiale situasjoner. Oppskrifter er en ytterligere konkretisering av en sosial historie. Mens sosiale ...
  • Matematikk

    27.06.2023 | Artikkel

    Når eleven har en synsnedsettelse, må undervisningen i matematikk tilrettelegges. Det er flere elementer i faget som kan være utfordrende. Her følger noen tips og råd for hvordan du kan tilrettelegge ...
  • Språkforstyrrelser og inkludering

    04.08.2023 | Artikkel

    Elevar med språkvanskar blir i varierande grad tatt ut av klassen for å få undervisning åleine eller i grupper. Opplæringslova er likevel tydeleg på at alle elevar skal ha så stor del av undervisninga ...
  • Rådgiverne gir råd

    09.11.2023 | Seksjon

    Rådgivere i Statped gjør hver dag erfaringer i sitt spesialpedagogiske arbeid. Denne erfaringsbaserte kunnskapen kan være nyttig for flere. Her gir de deg sine råd, tips og deler erfaringer.