Til hovedinnhold
Viser 1181–1190 av 2480 treff.
 • Formidling

  17.08.2023 | Kapittel

  ...av eleven. Vær kort og presis i språket. Bruk faste navn på kjente øvelser. Si navnet til den du henvender deg til. Bruk beskrivende språk. Si «Jeg legger hoppetauet på matta ved ribbeveggen» i stedet ...
 • Stokkteknikk ved følging av en ledelinje

  09.08.2023 | Kapittel

  ...to-takt: Eleven bruker glideteknikk inn mot kanten. Eleven bruker pendelteknikk ut fra kanten og tilbake til utgangspunktet. Glideteknikken gjør det enklere for eleven å fange opp kanten/ledelinjen. Nedsenket ...
 • Visuelle kjennemerker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...objektet. Visuelle kjennemerker bør ha god kontrast til bakgrunnen, og bakgrunnen bør være så rolig som mulig. Ved tilrettelegging av en rute, må det tas hensyn til lysforhold, for eksempel som å unngå sterkt ...
 • Valg og utforming av mobilitetsruter

  09.08.2023 | Kapittel

  ...nødvendig å involvere elevens foresatte. For å sikre elevens motivasjon for å lære ruten, bør den føre til en meningsfull aktivitet. Dette sikrer også at opplæringen skjer i naturlige situasjoner. Før utforming ...
 • Trinn 11 Tre eller flere setninger som hører sammen

  30.05.2023 | Kapittel

  ...tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring – og fortsatt muligheter til å skrive daglig – og av virkelige grunner. Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner: Mini-leksjoner ...
 • Trinn 14 Tre eller flere sammenhengende avsnitt med minst tre sammenhengende setninger i hver

  06.06.2023 | Kapittel

  ...og skrivere og trenger fortsatt fokus på systematisk lese- og skriveopplæring. De må ha muligheter til å skrive daglig – og av virkelige grunner. Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner: • Mini-leksjoner ...
 • Samskriving

  16.09.2020 | Kapittel

  ...bruker skjermleser, vil navnet til medforfatteren dukke opp på leselisten. Det kan forstyrre lesingen. Når flere skriver i dokumentet samtidig, vises en liste over forfatterne til høyre på båndet. Du kan komme ...
 • CHARGE syndrom

  25.10.2023 | Kapittel

  ...med flere alvorlige, medfødte misdannelser som opptrer samtidig, og er en av de vanligste årsakene til kombinert syns – og hørselstap. Forekomst: Selv om det ikke finnes eksakte tall så anslås det at ca ...
 • Delta i garderoben

  30.01.2018 | Kapittel

  ...sjansen for at de bruker ferdigheter i å kle av og på seg. De kan med fordel få trene på dette i en én-til-én-situasjon. Hvis de skal gjøre det sammen med andre barn, vil små grupper øke sannsynligheten for ...
 • Språk og kommunikasjon

  30.01.2018 | Kapittel

  ...presist til dem – si «Nå skal vi bytte bleie!» og ikke «Skal vi gå og bytte bleie nå?». Bruk visuell eller taktil informasjon når de skal velge noe. Visualiser og konkretiser det du formidler til barnet ...