Til hovedinnhold
Viser 1411–1420 av 2549 treff.
 • Spesialpedagogisk hjelp for barn under lærepliktig alder

  18.12.2023 | Kapittel

  ...at barn under opplæringspliktig alder, som har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til å få det. Foreldrene skal gi sitt samtykke. PP-tjenesten er sakkyndig instans. Dette gjelder uavhengig ...
 • Tolketjenesten i NAV - hørselshemmede og døvblinde

  18.12.2023 | Kapittel

  ...eller hørende og døvblindefor å lette kommunikasjonen og formidle budskapene som samtalepartnerne har til hverandre. Tolke- og ledsagerhjelp for personer med kombinerte syns- og hørselstap / døvblindhet har ...
 • Opplæring i synskompenserende ferdigheter

  20.10.2023 | Kapittel

  ...opplæringen i disse ferdighetene inn under §31, rett til spesialpedagogisk hjelp. I skolen faller dette inn under opplæringslovens §§ 2-14/3-10, rett til nødvendig opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler ...
 • Blindskap

  23.10.2023 | Kapittel

  ...sett på som funksjonelt blind dersom synet er så nedsett at det ikkje kan brukast til orientering og flytting, eller til å lese. I Noreg fødast det kvart år mellom 100 og 200 barn med synsnedsetjingar.
 • Tilrettelegge i barnehagen med nedsatt hørsel

  07.09.2022 | Video

  ...år. Lær om god praksis i barnehagen og overgang til skolen. Møt foreldre, barnehagelærere, lærere og spesialpedagoger som deler erfaringer med å legge til rette for å utvikle språk, gode lytteforhold og ...
 • Interesser og medbestemmelse

  07.02.2023 | Kapittel

  Tilrettelegging og tiltak som tar utgangspunkt i interesser og muligheter til medbestemmelse er særlig aktuelt i møte med barn og elever med utviklingshemming. Mange strever med oppmerksomhet og konsentrasjon ...
 • Ervervet døvblindhet

  11.05.2023 | Kapittel

  ...utvikler hørselshemning senere. I sjeldne tilfeller kan sykdom eller ulykker føre til ervervet døvblindhet. Årsakene til ervervet døvblindhet kan være mange og Usher syndrom er en av de enkeltdiagnosene ...
 • Lærere

  10.02.2020 | Kapittel

  ...forstå hva skaden til eleven innebærer. Derfor bør lærere som er involvert i opplæringen få informasjon om akkurat denne eleven og denne skaden. Statped kan bistå med informasjon og hjelp til lærere, og PPT ...
 • Wander

  01.04.2019 | App

  ...besøker ulike steder i verden gjennom en VR-brille som bruker 360 graders bilder. Appen egner seg godt til å forberede elever på utflukter og som visuell støtte i ulike fag. VR-appen Wander er et verdenskart ...
 • Teknologi og læringsmiljø

  20.06.2019 | Bok/hefte

  ...formål er å presentere muligheter og dilemmaer knyttet til teknologi, og hvordan bruken av digitale verktøy kan styrke læringsmiljøet.  Boken bidrar til en forståelse av hvordan teknologi og læringsmiljø kan ...