Til hovedinnhold
Viser 1731–1740 av 2495 treff.
 • AÁBC-sánit

  07.02.2019 | App

  AÁBC-sánit er en app som kan hjelpe barn til å lære å lese når de lytter til bokstavlyder og ord. Loga AÁBC-sánit birra davvisámegillii. APP-en passer for barn i førskolealder og i begynneropplæringen ...
 • Litteraturliste

  19.02.2019 | Kapittel

  Bråten, S., (2010) Kommunikasjon fra fødsel til alderdom, Tano Aschehoug Corneliussen B., Skjærseth T., (2017) Rapport fra Små Blinde barn og lek med seende, pedagogens rolle. Et prosjekt støttet av Extrastiftelsen ...
 • Tilrettelegging for deltakelse

  19.03.2022 | Kapittel

  ...undervisningen vil ofte bidra positivt for både læring og motivasjon. Videre kan det være en innfallsvinkel til sosial deltakelse. I sammenheng med yrkesplanlegging og karriereveiledning vil det også være relevant ...
 • Voice Dream Scanner

  11.12.2019 | App

  ...utfordringen med å lese være knyttet til konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker. I dette tilfellet vil bruk av opplest tekst kunne brukes når eleven ikke har overskudd til å avkode og prosessere innholdet ...
 • Hvordan gjør vi det i hverdagen?

  07.09.2022 | Kapittel

  ...den til munnen uten at suppen renner av? Har barnet erfaringer med dette eller noe lignende? Hvis målet er å smøre brødskiven selv, så tenk gjennom hele prosessen fra å ta mat ut av kjøleskapet til å smøre ...
 • Eksempel: Slik lager du personlig alfabet

  30.05.2023 | Kapittel

  ...også anledning til å snakke om «min» og «din» bokstav og se flere illustrasjoner om samme bokstav Alfabet til å har rundt halsen Hvordan lages et personlig alfabet? Det er egentlig helt opp til deg selv hvor ...
 • Tegns munnstillinger

  10.04.2024 | Kapittel

  ...egentlig betyr det talte, og referer til en lyd. Nå bruker vi også ordet ord om det som er skrevet, og dermed gjort synlig. I en skreven tekst er lyden gjort om til skriftbilder også kalt grafem. I muntlig ...
 • SuperNova for Windows

  08.05.2024 | Kapittel

  ...visuelle tilpasninger av programmet omtales lite her. Noen viktige innstillinger Nedenfor gir vi tips til hvordan du kan gjøre noen sentrale innstillinger i SuperNova-programmet. De fleste er mest nyttige ...
 • Tidlig identifikasjon av dysleksi

  04.08.2023 | Kapittel

  ...leseopplæring i en viss tid. Man må kunne fastslå at elevens utvikling er vesentlig svakere enn forventet, til tross for god opplæring. Man skal også ta med i vurderingen hvilken nytte eleven har av ekstra tiltak ...
 • Tidslinje for konkretisering og oversikt

  21.11.2019 | Kapittel

  ...plusstegnet øverst i høyre hjørne – «More» nederst på menyen – «Shapes».  Tidslinje i Book Creator Tilbake til hovedsiden om Book Creator.