Til hovedinnhold
Viser 2201–2210 av 2525 treff.
 • Grunnleggende ferdigheter for barn med sansetap

  23.08.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel (udir.no) Elever som har tegnspråk som førstespråk, har rett til grunnskoleopplæring i og på tegnspråk, jamfør opplæringslovens § 3-4 Opplæring i og på norsk teiknspråk ...
 • Skolebarn

  31.05.2023 | Kapittel

  I boka kan du lese om det yrende livet som finnes under polarisen. Fra bittesmå plankton og fisk, til Grønlandshvalen som er det største dyret som bor i Arktis. Alle som lever her, er viktige for hverandre ...
 • EYMSC – sjekkliste

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...omtrent 2 ½ til 4 års alder.     Sjekklisten skal brukes av personer som kjenner barnet godt, som for eksempel foreldre, pedagoger eller andre profesjoner som er involvert i den daglige aktiviteten til barnet ...
 • I-M-ABLE – en alternativ tilnærming

  09.10.2023 | Kapittel

  Det er utviklet en alternativ tilnærming til punktskriftopplæringen. Metoden er utviklet av Diane Wormsley, og den kalles for I-M-ABLE (Individualized Meaning-Centered Approach to Braille Literacy Education) ...
 • Geometri

  23.10.2023 | Kapittel

  ...gjennom arbeid og bevissthet rundt figurenes egenskaper. Når eleven har blitt godt kjent med egenskapene til en figur, kan det være tilstrekkelig å gi en muntlig eller skriftlig beskrivelse. Et tredimensjonalt ...
 • Veiledere for bruk av pc, Mac og Chromebook

  02.10.2023 | Kapittel

  Statped har utviklet flere veiledere knyttet til hvordan man kan bruke datamaskin dersom man har synsnedsettelser. Disse er kategorisert etter om eleven bruker skjermleser med og uten leselist, eller om ...
 • Tjenester fra Statped

  05.01.2024 | Kapittel

  ...funksjonelle utredninger i Statped, der en ser på hvordan det kombinerte sansetapet påvirker tilgangen til læring og utvikling. ' Slike funksjonelle utredninger kan skje i barnehage, skole eller hjem. Andre ...
 • "Grønt kort"

  18.12.2023 | Kapittel

  Tilleggslegitimasjon for personer med døvblindhet» / «grønt kort» gir sammen med annen legitimasjon rett til honnørrabatt og gratis reise for en ledsager på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte ...
 • Fysisk og auditiv tilrettelegging

  23.10.2023 | Kapittel

  ...tilrettelagt. Dette krever at skolen tilrettelegger det fysiske miljøet slik at elevens sikkerhet og mulighet til selvstendighet blir ivaretatt.  Behovet for fysisk tilrettelegging varierer. Skolen må derfor gjøre ...
 • Ulike typer lesevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...at leseforståelse involverer to forskjellige prosesser og to sett av ferdigheter. Avkoding er evnen til å gjenkjenne skrevne ord, og kalles ofte for lesingens tekniske side. Lytteforståelse er den forståelsen ...