Til hovedinnhold
Viser 2241–2250 av 2495 treff.
 • Hva er tolking?

  07.06.2023 | Kapittel

  ...under får du møte barn fra Voldsløkka barnehage for hørselshemmede. En barnehage som har faste tolker til stede i barnehagen hver dag. Hva tenker de om hva en tolk gjør? DAM_hva_er_tolking Det barna forteller ...
 • Elevens språkvansker – hva kan være årsakene?

  02.09.2022 | Kapittel

  ...vanskene henger sammen med språkferdighetene, eller om eleven har andre utfordringer vi må ta hensyn til. Elevens språkvansker – hva kan være årsakene? ...
 • Stereotyp atferd og selvstimulering ved synsnedsettelser

  23.05.2023 | Artikkel

  ...øyetrykking kan lage merker rundt øynene Kartlegging og tiltak For å finne gode tiltak bør årsaken til atferden kartlegges. Kartleggingen bør omfatte atferdens hyppighet og varighet hvor skadelig atferden ...
 • Fase 4. Spesialundervisning

  04.08.2023 | Kapittel

  ...elevens individuelle opplæringsplan). Vurdering av arbeidsmetoder og organisering. Pass på å ta stilling til om noe bør endres.
 • Forstørringsprogram

  02.10.2023 | Kapittel

  ...er viktig å være klar over at jo høyere  forstørring som benyttes, jo mindre innhold blir det plass til på skjermen. Det kan da bli vanskelig å få oversikt. For å få med innholdet i hele skjermbildet i forstørret ...
 • Beskrivelse av ukjente omgivelser

  12.06.2023 | Kapittel

  ...å si noe om rommets størrelse og møbleringen i grove trekk. Ledsageren kan også gi eleven mulighet til selv å gjøre seg kjent med rommet. Når eleven skal bruke et ukjent toalett, kan ledsageren kort beskrive ...
 • Synstolking

  21.06.2023 | Kapittel

  ...aktiviteter foregår. Læreren bør likevel ha som vane å synstolke: hvem som er til stede i rommet når noen forlater rommet hvem man snakker til ved å bruke navn framfor å peke eller si "du" det som vises på tavle/skjerm ...
 • Geometri AR

  05.01.2024 | App

  ...vinkler, todimensjonale figurer og tredimensjonale figurer. AR-teknologi gir elevene en unik mulighet til å utforske 3D-figurer som visualiserer matematiske begreper. Demo -Et samarbeid mellom norge ved Statped ...
 • Tilpasset opplæring

  23.08.2023 | Kapittel

  Skolehverdagen for barn og unge med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet vil variere fra person til person. Noen går i vanlig skole med seende og hørende elever, med spesielt tilrettelagt undervisningsopplegg ...
 • Kartlegging av språklydsvansker

  06.09.2023 | Kapittel

  ...språkproduksjon) for å forsikre seg om at man har en grundig forståelse av vansken. Barn kan ofte “lure” oss til å tro at de forstår alt som blir sagt, mens det egentlig er rammene, rutinene og alle de ikke-verbale ...