Til hovedinnhold
Viser 1181–1190 av 2480 treff.
 • Det er ord bak bokstavene

  10.03.2017 | Bok/hefte

  Dette er en håndbok for barn og unge om dysleksi. Boken gir tips og veiledning til dem som selv har dysleksi, og til foreldre, søsken, venner, lærere og andre som møter barnet/ungdommen i det daglige.
 • Pokémon Go

  07.04.2017 | App

  Bruk spill-appen som en inngang til læring ved å benytte informasjon og opplevelser som spillet gir. Appen Pokemon Go er et spill der du skal fange, bekjempe og trene virtuelle monstre. Spillet bruker ...
 • Evernote

  20.09.2019 | App

  ...kan du ta notater, arkivere og dele. Den er godt egnet for elever med behov for struktur og støtte til organisering av arbeid og gjøremål.  I Evernote kan du lage og organisere digitale notatblokker på ...
 • Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse 5.–7. trinn

  10.09.2018 | Veileder

  Hvordan kan vi gi god opplæring i matematikk til en elev med synssvekkelse? Hvilke tiltak fungerer, og hvordan skal vi legge opp arbeidet med de ulike kompetansemålene? I denne veilederen har vi samlet ...
 • Spleiselaget Byen

  22.01.2018 | App

  Spleiselaget Byen er et pedagogisk spill som gir en ny innfallsvinkel til kunnskap om samfunn, skatt og arbeidsliv for elever i ungdomsskolen. Formålet med spillet er å lære hvordan et samfunn fungerer ...
 • Generelle lærevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging En variert tilnærming til lærestoffet kombinert med ekstra tid vil være vesentlig for å gi denne elevgruppen god opplæring: Sørg for at elevene får tilstrekkelig tid til å arbeide med hver del av lærestoffet ...
 • Språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...språklydsvansken knyttes til en medfødt misdannelse eller motorisk funksjonsforstyrrelse, som leppe-kjeve-ganespalte eller cerebral parese. Når det ikke foreligger noen kjent årsak til språklydsvansken, snakker ...
 • Rådgivning og veiledning

  31.08.2023 | Kapittel

  Vi gir rådgivning og veiledning til kommuner, fylkeskommuner og statlige samiske videregående skoler. Rådgiving/veiledning gis på norsk og samisk. For å tilbudet kreves søknad fra pedagogisk-psykologisk ...
 • Trinn 11 Tre eller flere setninger som hører sammen

  30.05.2023 | Kapittel

  ...tidlige lesere og skrivere. De trenger konvensjonell lese- og skriveopplæring – og fortsatt muligheter til å skrive daglig – og av virkelige grunner. Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner: Mini-leksjoner ...
 • Trinn 14 Tre eller flere sammenhengende avsnitt med minst tre sammenhengende setninger i hver

  06.06.2023 | Kapittel

  ...og skrivere og trenger fortsatt fokus på systematisk lese- og skriveopplæring. De må ha muligheter til å skrive daglig – og av virkelige grunner. Vi skriver DAGLIG av reelle/virkelige grunner: • Mini-leksjoner ...