Til hovedinnhold
Viser 2001–2010 av 2544 treff.
 • Metode for en helhetlig skriftspråkopplæring

  30.05.2023 | Kapittel

  Overgangen mellom emergent literacy, via den alfabetiske koden og til conventional literacy, er glidende. Både i den tidlige undersøkende, utprøvende og lekende fasen og i den mer formelle opplæringsfasen ...
 • Tilrettelegge for godt lydmiljø

  23.08.2023 | Kapittel

  Vi omgir oss til enhver tid med lyder, gjerne uten at vi tenker på det: stoler og bord som trekkes mot gulvet, jakker og andre klær i bevegelse, hosting og harking, kulepenner, tasting på mobiltelefon ...
 • Se barnets uttrykk

  21.09.2023 | Kapittel

  ...kroppsholdning. Dette forutsetter en fysisk nærhet til barnet som gjør at man kan fange opp og besvare uttrykkene. På den måten viser man en lyttende holdning til barnet og at man er interessert i å følge barnets ...
 • Touch-metoden

  16.08.2023 | Kapittel

  Å skrive med touch-metoden kan bidra til å redusere antall blikkskifter mellom skjerm og tastatur, og gjøre skrivejobben mindre slitsom. framgangsmåte I tillegg til å lære bokstavenes plassering, bør eleven ...
 • Vurdering og tilrettelegging av omgivelsene i en mobilitetsrute

  09.08.2023 | Kapittel

  ...synlig. Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller konkrete krav til kontraster og belysning i bygg og uteområder, fordi det bedrer muligheten til å orientere seg. Blant annet skal inngangsparti, nivåforskjeller ...
 • Organisering og planlegging

  23.10.2023 | Kapittel

  ...arbeidssted som er mest egnet, vil variere og må vurderes av læreren. Det er også viktig å ta hensyn til elevens egne ønsker. Vær oppmerksom på at hyppige skifter og forflytninger mellom rom eller arbeidsstasjoner ...
 • Tilrettelagte læremidler

  12.06.2023 | Kapittel

  ...som bruker punktskrift, har rett til tilrettelagte læremidler i opplæringen. Med tilrettelagte læremidler menes lærebøker, taktile illustrasjoner og annet materiell til bruk i undervisning. Skolen har ansvar ...
 • Teknisk tilrettelegging

  17.01.2024 | Kapittel

  ...for å følge opp bruken av høreapparat eller CI.   I tidlig alder er det viktig at barnet blir vant til den audiologiske tilpasningen i høreapparat eller CI, og tilleggsteknologi brukes kun unntaksvis etter ...
 • Tilpasning av tekst for lesing med leselist

  05.01.2024 | Kapittel

  ...strukturelle informasjon med innebygde stiler til å definere overskrifter blir brukt, vil hjelpemidlene kunne gjengi og navigere i strukturen. Dette vil være til hjelp for raskt å kunne finne fram i dokumentet ...
 • Universell utforming

  28.09.2023 | Kapittel

  For elever med synsnedsettelser betyr dette blant annet at det må være mulig å få tilgang til digitalt innhold til ved hjelp av eksempelvis forstørringsprogram tastatur skjermleser leselist Selv om teknologien ...