Til hovedinnhold
Viser 2281–2290 av 2480 treff.
 • Ruteopplæring

  09.08.2023 | Kapittel

  ...for eksempel ved et kjennemerke. Eleven kan ha utbytte av å få tilbakemelding på framgang knyttet til økt tempo bedre teknikk løsrivelse fra ledelinjer foregripelser av kjennemerker å hoppe over kjennemerker ...
 • Sosiale ferdigheter

  21.06.2023 | Kapittel

  ...dette medføre utvikling av et kroppsspråk som gir færre nonverbale signaler enn omgivelsene er vant til. Noen elever utvikler en eller flere former for stereotyp atferd. Selv om læreplanen har kompetansemål ...
 • Tilrettelegging for kommunikasjon

  22.08.2023 | Kapittel

  ...forsiktig berøre barnet på skulderen. Du kan markere navnet ditt rytmisk i berøringen. vente med å snakke til du har barnets oppmerksomhet og er nær barnet. Dette gjelder både tale- og tegnspråklig kommunikasjon ...
 • Kikkerter

  01.09.2023 | Kapittel

  Noen kan også ha nytte binokulære kikkerter. En kikkert kan være nyttig dersom man er for langt unna til å se detaljer, for eksempel på sanntidstavler for kollektivtrafikk. man skal se og følge linjer, for ...
 • Stoahkan ja gulahallan – De første utviklingsår

  05.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...småbarnsobservasjon og arbeid med funksjonshemmede barn. ISBN : 987-82-8263-129-7 Liv Vedeler. Oversatt til nordsamisk av Tor Persen, Kirsten Wirkola og Elle Márjá Vars. Čálliidlágádus ...
 • Asfyksi

  10.06.2020 | Kapittel

  ...når surstoffmangelen varer 10-20 minutter eller mer, at det kan oppstå skader. Når barnet kvikner til raskt etter fødselen, selv om asfyksien i og for seg kan ha vært alvorlig, regner man med at det ikke ...
 • Pfeiffer syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...grunn av feilutvikling i mellomøret og i det indre øret. Øregangen er svært trang, og dette kan føre til hyppige ørebetennelser.
 • Barn og tolking

  07.06.2023 | Kapittel

  ...gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har den rette kompetansen eller kjennskapen som skal til for å gjøre en god jobb i situasjoner med barn. Illustrasjon tolkesituasjon Som vi var inne på i «Hva ...
 • Hjernesynshemming

  15.06.2022 | Kapittel

  ...hos den enkelte. Visuelle utfall hos personer med multifunksjonshemming kan gå fra total blindhet til mer konkrete vansker, for eksempel å se ting som står i ro, eller kun se objekter i spesifikke farger ...
 • Formidling av følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  Formidling av følelser kan være å la barnet å få anledning til å fortelle en tilstedeværende og interessert voksen hvordan det egentlig har det og hvordan opplevelser kjennes. Formidling av følelser kan ...