Til hovedinnhold
Viser 1221–1230 av 2460 treff.
 • Sorg - det hjelper å snakke om det

  07.09.2016 | Nettressurs

  Nettstedet «Sorg – det hjelper å snakke om det» vender seg til foreldre og andre voksne som ønsker informasjon om hvordan å støtte døve barn/ungdom i sorg. Innholdet på nettstedet består i hovedsak av ...
 • Håndalfabetkort, plansjer av håndformene, og håndalfabetfont

  21.09.2016 | Konkret materiell

  Norsk tegnspråk kan du bestille og få tilsendt gratis. Disse leveres i A7 format. (litt større enn ett kredittkort) Send bestilling med antall, ditt navn og din adresse til epost nettbutikk@statped.no Nedenfor ...
 • Statpedundersøkelsen 2022 - kvantitativ del

  27.02.2023 | Publikasjon

  ...kompetanseheving og endring av praksis for PPT, skoler og barnehager. Statped scorer høyt på dette. Statpeds evne til godt samarbeid med fagpersoner er også en viktig driver for kompetanseheving og endring av praksis ...
 • Funksjonelle livsferdigheter

  07.02.2023 | Kapittel

  ...vanlige krav og forventninger i sitt miljø og omgivelser. Praktiske dagliglivsferdigheter knyttet til egenomsorg, som hygiene, påkledning og å tilberede måltider er noen eksempler. Andre eksempler på livsferdigheter ...
 • Mobilitetsopplæring

  24.04.2023 | Bok/hefte

  ...avgjørende for å kunne delta i dagliglivets gjøremål og aktiviteter. Å mestre mobilitetsferdigheter bidrar til et mer selvstendig liv og gir økt livskvalitet. Denne boken presenterer en teoretisk ramme og beskriver ...
 • Flerspråklighet

  04.08.2023 | Kapittel

  (DLD)? Skyldes vanskene med matematikk et annet kulturelt erfaringsgrunnlag som det ikke tas hensyn til i undervisningen? Prinsipper for tilrettelegging Det bør sikres at eksemplene som brukes i matematikkundervisningen ...
 • Om skriving

  04.08.2023 | Kapittel

  ...rekkefølge bokstavene har i ord, og at vi har evnen til å utføre skriveakten for hånd eller ved hjelp av tastatur. Formidling handler om å overføre et budskap til en mottaker. Formidling henger sammen med generelle ...
 • Hjernerelaterte synsvanskar

  28.09.2023 | Kapittel

  Hjernerelaterte synsvanskar er den vanlegaste årsaka til synsnedsetjingar hos barn i den vestlege verda. At ein synsvanske er hjernerelatert, betyr at synsnedsetjinga kjem av skadar i synsbanane, synssenteret ...
 • Deltidsopplæring (1.−10. trinn) norsk tegnspråk

  31.08.2023 | Kapittel

  ...deltidsopplæring sendes til Statped innen 1. mars (med oppstart påfølgende skoleår). Søknader som kommer inn etter den fristen, vil behandles fortløpende. Når tjenesten innvilges, blir vedtak sendt til PPT, med kopi ...
 • Strakstilbud

  31.08.2023 | Kapittel

  Strakstjeneste er en tjeneste som gir rask tilgang til informasjon og veiledning ved nyoppdagede funksjonsnedsettelser hos barn, unge og voksne. Målgruppe for tjenesten er personer med nyoppdaget funksjonsnedsettelse ...