Til hovedinnhold
Viser 1591–1600 av 2544 treff.
 • Dysleksi og andre vansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...ikke uvanlig at et barn både har dysleksi og språkvansker. I tillegg til vansker med å lese og skrive har de utfordringer knyttet til språkforståelse minne talespråk kommunikasjon ordforråd oppmerksomhet ...
 • Avkoding

  30.05.2023 | Kapittel

  ...bokstavene i ordet, knytte hver bokstav til lyden den representerer, holde lydene i minnet og i riktig rekkefølge, trekke lydene sammen til et ord (lydpakke) og til slutt finne betydningen av ordet. Hvis ...
 • Visuell fysisk orden og oversikt

  23.08.2023 | Kapittel

  ...miljøet blir tilrettelagt slik at det er best mulig å ferdes i. Et godt inne- og utemiljø vil bidra til: trygghet selvstendighet delaktighet samspill med andre barn Orden og struktur er nøkkelord i denne ...
 • Nyoppdaget hørselstap

  20.09.2023 | Kapittel

  Strakstilbud er samtaler med foreldre til små barn med nyoppdaget hørselstap. Strakstilbudet blir gitt innen to uker fra Statped blir kontaktet. Tilbudet er avgrenset til noen samtaler. Møtene kan finne sted ...
 • Nyoppdagede kombinerte sansetap

  31.08.2023 | Kapittel

  Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som består av samtale(r) med foreldre til barn, unge og voksne med nyoppdagete kombinerte sansetap. Det gis informasjon og veiledning tilpasset brukernes behov og ...
 • Likevektsansen

  21.09.2023 | Kapittel

  ...forhold til tyngdekraften, den forteller oss hva som er opp og ned og er viktig for at vi skal kunne holde oss oppreist. Denne sansen har en tett forbindelse med synssansen, og hjelper oss til å fastholde ...
 • Luper og kikkerter

  02.10.2023 | Kapittel

  ...egner seg dårlig til å lese lengre tekster. Bordlupe eller stativlupe Noen luper har en fast avstand til det som skal forstørres. Disse kalles bordlupe eller stativlupe, og de er best egnet til sammenhengende ...
 • Lydfyr

  01.09.2023 | Kapittel

  ...flyttbart. Det er vanlig å plassere lydfyr ved viktige orienteringspunkter, som for eksempel over dørene til skolens hovedinngang. Lyden fra lydfyret skiller seg vesentlig fra andre lyder i omgivelsene, noe som ...
 • 1.2 Sosiale historier

  28.02.2024 | Kapittel

  ...under får du en innføring i sosiale historier og hvordan du kan bruke den i praksis. Carol Gray viser til 10 kriterier vi kan bruke når vi lager en sosial historie. videoblokk Innhold nedtrekksliste Refleksjonsspørsmål ...
 • Tilrettelegging i skole

  23.08.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging, med utgangspunkt i kunnskap og kompetanse som fremmer læring og utvikling bidrar til et inkluderende læringsmiljø. Gode rutiner når eleven har kombinerte sansetap container ...