Til hovedinnhold
Viser 1791–1800 av 2515 treff.
 • Tourettes syndrom

  05.06.2020 | Kapittel

  ...komplekse. Tics er hyppig hos barn med autisme og hos barn med psykisk utviklingshemning. Det kan av og til være vanskelig å skille stereotype bevegelser fra tics. Omvendt kan barn med TS vise autistiske trekk ...
 • iPad for personer med nedsatt syn

  22.09.2020 | Nettressurs

  Få kunnskap om hvordan tilpasningsmuligheter kan gjøre iPad til et godt verktøy for personer med nedsatt syn. IPad har en god tilgjengelighetsmeny med muligheter for blant annet forstørring, tilpasning ...
 • Kommunale tjenester

  09.06.2023 | Kapittel

  ...helseundersøkelser som systematisk observasjon av kommunikasjon, språkforståelse og talespråk. De henviser barn til videre språkutredning dersom det er mistanke om forsinket språkutvikling. Fastlege Fastlegen kan bidra ...
 • Læringsplattformer og samhandlingsverktøy

  02.10.2023 | Kapittel

  Det fins ulike plattformer som legger til rette for samarbeid og informasjonsutveksling. I skole- og utdanningssektoren brukes både læringsplattformer og samhandlingsverktøy. Sistnevnte brukes også i arbeidsliv ...
 • Rådgivningskontor for syn og hørsel

  18.12.2023 | Kapittel

  ...hørselsnedsettelse. Rådgivningskontoret for syn og hørsel i Oslo Rådgivningskontoret har god kjennskap til ulike tilbud for syns- og hørselshemmede som er bosatt i Oslo. Tilbudet er gratis. De ansatte har tegnspråkkompetanse ...
 • Syn og hørsel hos eldre

  21.09.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegging i hjemmet eller på sykehjemmet er tiltak som kan kompensere for sviktende syn og hørsel og bidra til en bedre hverdag. Omgivelsenes kunnskap og holdninger er også viktig i denne sammenheng. Les mer på Syn ...
 • Vansker med flytende resonnering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...sammenhenger i lærestoffet. Dette er gruppen som «ikke ser skogen for bare trær». I matematikken fører dette til at de ofte har vansker med å: Se forbindelser mellom ulike områder i matematikkfaget Bruke tidligere ...
 • – Prøv deg fram når du skal lære tegnspråk

  13.12.2023 | Artikkel

  ...lære tegnspråk. – Velg noe som passer nivået ditt og øv på å avlese tegnspråk. Jo flinkere du blir til å avlese tegnspråk, jo lettere er det å gjennomføre en samtale med tegnspråklige. På denne måten videreutvikler ...
 • Nye samiske læringsressurser

  06.02.2019 | Artikkel

  Rehkenaste - regn!  Rehkenaste er en matematikk app på sør-, lule- og nordsamisk. Appen inneholder oppgaver til de fire regningsartene; addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. I appen Rehkenaste kan barna ...
 • Ledsaging av elev i rullestol

  07.09.2023 | Kapittel

  ...å sikre medbestemmelse er det viktig å legge til rette for at rullestolbrukeren kan være delaktig i sin egen forflytning. Ledsagerens oppgave er å bidra til at personen opplever aktiv og sosial deltakelse ...