Til hovedinnhold
Viser 1881–1890 av 2516 treff.
 • En liten bok om ledsaging

  23.01.2018 | Bok/hefte

  Boken gir praktiske råd og forslag til teknikker og informasjonsmåter i hverdagslivet, som kan være til nytte for deg som skal ledsage en person med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet. Ledsaging ...
 • Sånn vil jeg ha det

  02.10.2020 | Bok/hefte

  ...hva eleven trenger, og hva vi kan gjøre for å legge bedre til rette for barnet, - både på system og individnivå. Det er viktig å få eleven til å se behovet for, og godta den tilpasningen og tilretteleggingen ...
 • 2: Kartlegging, rådgiving og veiledning

  14.12.2023 | Kapittel

  ...i rådgivningen skal bidra til at felles mål i samarbeidsplanen blir nådd. Kunnskapsbasert praksis er en forutsetning for rådgivning og veiledning. Aktiviteter skal bidra til at det gjennomføres tilrettelegging ...
 • Oppdage synsnedsetjingar

  23.10.2023 | Kapittel

  ...rutinemessige undersøkingar. Viss føresette eller andre nærpersoner likevel er bekymra for synsfunksjonen til barnet, bør det gjerast vidare undersøkingar av synet hos ein optikar eller ein augelege. Det same ...
 • Arbeidsliv

  21.09.2023 | Kapittel

  ...sekretærhjelp tolk og ledsagertjenester hjelpemidler funksjonsassistanse i arbeidslivet transport til og fra arbeid hjelp til å informere arbeidsgiver og kollegaer fleksibel eller redusert arbeidstid opplæring i bruk ...
 • Om lesing

  04.03.2024 | Kapittel

  Tunmer, 1986) forklarer leseforståelse som et produkt av avkoding og lytteforståelse. Avkoding er evnen til å gjenkjenne skrevne ord, og kalles ofte for lesingens tekniske side. Lytteforståelse er den forståelsen ...
 • Lesing og ADHD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...vansker med oppmerksomhet, men tilstanden rammer også eksekutive funksjoner, som ofte fører til nedsatt verbalt og non-verbalt arbeidsminne og umoden selvregulering. Tilstanden kan eksistere sammen med andre ...
 • Nedsatt arbeidstempo (prosesseringshastighet)

  04.08.2023 | Kapittel

  Å bruke lang tid til å forstå, bearbeide og utføre oppgaver kan gjøre det vanskelig å lagre ny informasjon og hente ut informasjon fra langtidsminnet. Det blir vanskelig å gjenkalle faktakunnskap og regneprosedyrer ...
 • Kártenavdnasat

  12.12.2017 | Video

  ...ressurser til gjennomføring av Statped sine prosjektet tilknyttet kartleggingsmateriell. Et fokus i prosjektarbeidet har vært å invitere fagpersoner, bl.a. samiske barnehager og skoler, til å bygge, dele ...
 • Arbeidsteknikk ved bruk av leselist

  23.02.2024 | Kapittel

      Her vil vi gi noen forslag til arbeidsteknikk på leselist hvor målsetningen er å bli mest mulig effektiv i bruk av datautstyret slik at eleven bruker minst mulig tid på rutinemessige, utenomfaglige ...