Til hovedinnhold
Viser 2201–2210 av 2515 treff.
 • Funksjonelle skriveferdigheter

  05.10.2023 | Kapittel

  ...eller elektronisk punktskriftmaskin. Noen lærer også å skrive på punkskrifttastatur som er koblet til digitale enheter. perkins For å utvikle funksjonelle skriveferdigheter på et punktskrifttastatur, må ...
 • Lysforhold, kontraster og forstørring

  17.08.2023 | Kapittel

  Det er også viktig å ta hensyn til lysforhold. Innendørs bør man ha jevn belysing, og unngå at eleven blendes fra vinduer og lysarmaturer. Dersom aktiviteten foregår utendørs, kan eleven ha behov for mer ...
 • Aktiviteter i basseng

  09.08.2023 | Kapittel

  ...andre står «Slangen» er en aktivitet der elevene står i rekke etter hverandre med hendene på skuldrene til eleven foran. Den første eleven er hodet på slangen, og skal forsøke å ta den siste i rekka (bite seg ...
 • Planlegging

  23.08.2023 | Kapittel

  ...språkkompetanse i opplæringen, f. eks opplæring i og på tegnspråk (§ 2 – 6) vurdering av om eleven har rett til punktskriftopplæring og bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler (opplæringslovens §2.14) vurdering ...
 • Ledsaging

  17.08.2023 | Kapittel

  ...er å være tilgjengelig når eleven trenger det. Samtidig må ledsageren være bevisst på å ikke være til hinder for samspillet med medelevene. Det anbefales at ledsager og lærer samarbeider tett, slik at ...
 • Planlegging

  17.08.2023 | Kapittel

  ...nedfelles i en årsplan. Det bør tilstrebes at eleven får en ekstra pedagogressurs, og at det settes av tid til felles planlegging og fordeling av ansvar. Planlegging gir også et godt grunnlag for å evaluere og ...
 • Alstrøm syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  (retinal degeneration). Synsskaden øker raskt og kan lede til sterkt nedsatt syn i tenårene. Netthinnen består av staver og tapper, og i motsetning til mange andre netthinnesykdommer der stavene ofte blir rammet ...
 • PPT sin oppfølging og samarbeid med skolen

  06.12.2021 | Kapittel

  ...nærmere. Informasjonen vi henter inn vil hjelpe oss å styrke eller svekke disse hypotesene. Punkter til vurdering: Erfaringer, stryker eller vansker på førstespråket: Hvilke språklige erfaringer har eleven ...
 • Hvem kartlegger hva?

  07.06.2023 | Kapittel

  Spesialisthelsetjenesten har ansvar for de sakene som er komplekse å utrede, der hvor pasienten har tilstander som er omtalt i prioriteringsveilederen for spesialisthelsetjenesten. Habiliteringstjenesten kan ...
 • Undergrupper av språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...innebærer ikke vansker med å gjenkjenne eller skille mellom språklyder. Man antar at årsaken er knyttet til den motoriske utførelsen, helt i slutten av taleprosesseringskjeden. En fonetisk vanske innebærer altså ...