Til hovedinnhold
Viser 2281–2290 av 2481 treff.
 • Individualisering - leseopplæringens utgangspunkt

  12.06.2023 | Kapittel

  Når eleven skal lære å lese, er det derfor helt avgjørende å starte med ord som eleven selv har lyst til å lære. Ordene må oppleves som umiddelbart meningsfulle for eleven være basert på elevens egne erfaringer ...
 • Ruteopplæring

  09.08.2023 | Kapittel

  ...for eksempel ved et kjennemerke. Eleven kan ha utbytte av å få tilbakemelding på framgang knyttet til økt tempo bedre teknikk løsrivelse fra ledelinjer foregripelser av kjennemerker å hoppe over kjennemerker ...
 • Sosiale ferdigheter

  21.06.2023 | Kapittel

  ...dette medføre utvikling av et kroppsspråk som gir færre nonverbale signaler enn omgivelsene er vant til. Noen elever utvikler en eller flere former for stereotyp atferd. Selv om læreplanen har kompetansemål ...
 • Tilrettelegging for kommunikasjon

  22.08.2023 | Kapittel

  ...forsiktig berøre barnet på skulderen. Du kan markere navnet ditt rytmisk i berøringen. vente med å snakke til du har barnets oppmerksomhet og er nær barnet. Dette gjelder både tale- og tegnspråklig kommunikasjon ...
 • Kikkerter

  01.09.2023 | Kapittel

  Noen kan også ha nytte binokulære kikkerter. En kikkert kan være nyttig dersom man er for langt unna til å se detaljer, for eksempel på sanntidstavler for kollektivtrafikk. man skal se og følge linjer, for ...
 • Stoahkan ja gulahallan – De første utviklingsår

  05.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...småbarnsobservasjon og arbeid med funksjonshemmede barn. ISBN : 987-82-8263-129-7 Liv Vedeler. Oversatt til nordsamisk av Tor Persen, Kirsten Wirkola og Elle Márjá Vars. Čálliidlágádus ...
 • Asfyksi

  10.06.2020 | Kapittel

  ...når surstoffmangelen varer 10-20 minutter eller mer, at det kan oppstå skader. Når barnet kvikner til raskt etter fødselen, selv om asfyksien i og for seg kan ha vært alvorlig, regner man med at det ikke ...
 • Pfeiffer syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  ...grunn av feilutvikling i mellomøret og i det indre øret. Øregangen er svært trang, og dette kan føre til hyppige ørebetennelser.
 • NUMA: Newcastle University -  undervisningsmateriell for afasirammede

  10.06.2021 | Bok/hefte

  ...er utarbeidet av logopeder ved universitetet i Newcastle upon Tyne. Det er oversatt og bearbeidet til norsk av logopeder på afasiteamet, i Statped, i samarbeid med Afasiforbundet i Norge, 2009.
 • Matematikk med leselist 8.–13. trinn

  08.01.2016 | Veileder

  ...videregående skole.  Veilederen er først og fremst beregnet på lærere som skal undervise elever på 8. til 13. trinn som bruker punktskrift. Veilederen gjennomgår oppsettregler og metodikk på PC. Den gir også ...