Til hovedinnhold
Viser 311–320 av 2535 treff.
 • Tiltak i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  14.06.2016 | Seksjon

  ...førskolealder. For små barn er hørselen viktigst for å utvikle lytteferdighet og talespråk. Legg til rette for god tilgang til språk som skal omgi barn. Det gjelder både for talespråk og tegnspråk.  
 • Synstap hos voksne

  22.09.2023 | Artikkel

  ...å kunne gjennomføre utdanning eller beholde tilknytningen til arbeidslivet, er det nødvendig å lære synskompenserende ferdigheter knyttet til lesing og skriving orientering og forflytning bruk av tekniske ...
 • Samisk spesialpedagogisk støtte - SEAD

  24.06.2016 | Tema

  ...fylkeskommuner med å legge til rette for kvalitativt god opplæring for samiskspråklige barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov, og som etter opplæringsloven har rett til et tilbud på samisk. Om samisk ...
 • Skriveferdigheter og hørselstap

  20.06.2016 | Seksjon

  Det kan være utfordrende å lære å skrive når man har et hørselstap fordi det krever kunnskap til talespråket. 
 • Nettbutikk

  16.12.2016 | Tema

  Her finner du alt Statped omsetter til forskjellige målgrupper, både det som er gratis, og det som koster noe. 
 • Lær norsk tegnspråk

  10.02.2023 | Artikkel

  Velkommen til en liten innføring i norsk tegnspråk. Her kan du lære litt om språket og få innspill til hvor og hvordan du kan lære mer. Det er viktig å presisere at språk læres der språk brukes. Hvis du ...
 • ChromeVox for Chromebook

  08.03.2024 | Kapittel

  ...tilbakemelding med ChromeVox er klar". Skjermleseren blir også automatisk aktivert når det kobles en leselist til en Chromebook. Det kommer da frem en melding om at «Braille og ChromeVox er slått på». Taleinnstillinger ...
 • Logopediske tiltak

  23.01.2024 | Kapittel

  ...mot nesen og ned til haken) og leppeøvelser (lage trutmunn, overdrevet smil). Noen programmer bruker også hjelpemidler som biteblokker for å stabilisere kjeven, fløyte og sugerør til blåsing og sugerør ...
 • Mobilitet

  23.10.2023 | Artikkel

  ...bruker ordet i forbindelse med personer som har nedsatt syn, mener vi evnen til å orientere seg og ta seg frem fra et sted til et annet. Bilde mobilitet Målet er at forflytningen skal skje på en mest mulig ...
 • Språkforstyrrelser og overgangar

  04.08.2023 | Artikkel

  ...ekstra sårbare når dei byter frå barnehage til skule og i andre viktige overgangar. Ein overgang er krevjande både for barnet og for dei som ivaretek behova til barnet. Overgangen inneber mellom anna: risiko ...