Til hovedinnhold
Viser 101–110 av 196 treff.
 • Grunnskolen

  28.05.2020 | Kapittel

  ...aktiviteter som kan styrke barnas språklige bevissthet.  Du finner tips til arbeid med begrepslæring i En veileder om begrepslæring. Kartlegg eleven hyppig Elever med dysleksi må arbeide systematisk for å bedre ...
 • Pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming

  26.07.2016 | Nettressurs

  På udir.no kan du lese om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming. "Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming" er nå erstattet med en side på udir ...
 • Selvstendig mestring av skolehverdagen

  09.08.2023 | Kapittel

  ...eter kan gis som spesialundervisning og betegnes da som ADL-trening. Se Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning (udir.no).
 • Tiltak og oppfølging for personer med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...evaluere tiltakene må logopeden dokumentere hva som blir gjort og effekten av dette. Her finner du en veileder som beskriver hvordan logopeder kan gå fram for å dokumentere tiltakene på en systematisk måte.
 • Kartlegging av interesser hos multifunksjonshemmede

  23.11.2023 | Kartleggingsmateriell

  Kartleggingsmateriell og veileder for nærpersoner som skal kartlegge interesser hos personer med multifunksjonshemming – et kartleggingsverktøy for interessekartlegging.  Kartleggingsverktøyet du finner ...
 • Windows 7 med skjermleser

  11.11.2015 | Veileder

  Denne veilederen viser hvordan blinde og sterkt svaksynte kan bruke pc på en hensiktsmessig måte og gjennomgår hvilke innstillinger som kan gjøres i Windows 7.  Veilederen er skrevet for dem som skal undervise ...
 • Grunnskoletilbud

  18.12.2023 | Kapittel

  ...tekniske hjelpemidler og opplæring i å ta seg frem på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet (mobilitet). Denne retten er i tillegg til den ordinære timerammen i fag- og timefordelingen og gjelder dersom ...
 • Kan blinde barn lære å leke med seende jevnaldrende

  19.02.2019 | Kapittel

  ...livet. Gjennom leken får det blinde barnet erfaring med alt det trenger å lære. Fagområder som mobilitet og punktskrift kan lett implementeres i leken sammen med jevnaldrende.  Barnehagene arbeider med ...
 • Litteraturliste

  19.02.2019 | Kapittel

  Forskning. Teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk Enge, J-E. (2016) Forelesning om bruk av hørsel i mobilitet Statped Frønes, I. (2003) De likeverdige, om sosialisering og jevnaldrendes betydning U- forlaget ...
 • PAS-symbolsystemet

  17.02.2017 | Bok/hefte

  ...sammenhengen mellom språklyd og bokstav. Det kan også føre til uttalevansker. PAS-pakken består av en veileder, med linker til endel tilleggsressurser som kort, plansjer med bokstavlydsymbolene, og PAS som en ...