Til hovedinnhold
Viser 111–120 av 196 treff.
 • Relevante begreper

  15.12.2023 | Kapittel

  ...ikke det faglige innholdet i tjenestene. Veiledning Veiledning er en dialog mellom veileder og veisøker der veileder stiller spørsmål på en slik måte at de skaper refleksjon og bidrar til utvikling av ...
 • Spesialundervisning for voksne

  13.06.2022 | Kapittel

  ...regi for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter. Utdanningsdirektoratet sier i sin veileder at målene for opplæringen for eksempel kan være knyttet til områder som: ADL-trening (opplæring ...
 • Om Jørn Østviks doktorgradsavhandling

  16.10.2017 | Artikkel

  ...skolen. Professor Borgunn Ytterhus (NTNU) og professor Susan Balandin (Deakin University, Australia) veiledet arbeidet. Østvik disputerte 20.oktober 2017. Tre spørsmål ligger til grunn for studien: Hva karakteriserer ...
 • Matematikk med leselist 5.–7. trinn

  22.02.2015 | Veileder

  ...punktskrift. Veilederen gir en innføring i hvordan elever som bruker punktskrift kan benytte leselist og pc i matematikk. Den dekker matematikkfaget fra 5. til 7. trinn i grunnskolen. Veilederen er beregnet ...
 • Lovverk og rettigheter for ASK brukere

  07.06.2023 | Kapittel

  ...for spesialisthelsetjenesten Føringer for habilitering og rehabilitering (helsenorge.no) Prioriteringsveiledere for helsetjenesten (helsedirektoratet.no) ...
 • Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

  03.02.2016 | Veileder

  Veilederen tar opp utfordringer logopeder møter etter en tids arbeid med afasirammede og legger vekt på dokumentasjon av praksis. Veiledningen beskriver framgangsmåter logopeder kan bruke for å dokumentere ...
 • Læringsmål

  13.06.2022 | Kapittel

  ...erkjennelse og opplevelse og til innlevelse, utfoldelse og deltagelse» I Utdanningsdirektoratets veileder for Spesialundervisning løftes det fram fem overordnede områder som kan være utgangspunkt for å ...
 • Habtool - Nordsamisk versjon

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...tilrettelegging, evaluering og har fokus på tiltak. Bagadallanskoviide (veiledning til skjemaene) veileder hvordan individuelt tilrettelagt opplæring kanorganiseres og gjennomføres. Habtool består av: Veiledning ...
 • Individuell opplæringsplan

  13.06.2022 | Kapittel

  ...ofte være mer konkretisert enn de som er å finne i sakkyndig vurdering. I utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning pekes det på at enkelte elever vil ha bruk for mål som retter seg inn mot ...
 • Hva er multifunksjonshemming?

  15.06.2022 | Kapittel

  ...er mulig å drive aktiviteter som fremmer læring, trivsel og helse.  Mål Utdanningsdirektoratets Veileder Spesialundervisning, kapittel 8, Planlegging og gjennomføring – fase 5 (udir.no) foreslår fem mål ...