Til hovedinnhold
Viser 111–120 av 193 treff.
 • Forberedende og videregående opplæring for voksne med nedsatt hørsel

  16.06.2016 | Artikkel

  ...råd eller veilede skoler eller læreplasser Søk om individtjenester Søk om systemtjenester å bli veiledet om lyttetrening  Søk om individtjenester   Les mer om lyttetrening etter CI    ...
 • Afasi og veiledning i å dokumentere praksis

  03.02.2016 | Veileder

  Veilederen tar opp utfordringer logopeder møter etter en tids arbeid med afasirammede og legger vekt på dokumentasjon av praksis. Veiledningen beskriver framgangsmåter logopeder kan bruke for å dokumentere ...
 • Litteraturliste

  19.02.2019 | Kapittel

  Forskning. Teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk Enge, J-E. (2016) Forelesning om bruk av hørsel i mobilitet Statped Frønes, I. (2003) De likeverdige, om sosialisering og jevnaldrendes betydning U- forlaget ...
 • Kan blinde barn lære å leke med seende jevnaldrende

  19.02.2019 | Kapittel

  ...livet. Gjennom leken får det blinde barnet erfaring med alt det trenger å lære. Fagområder som mobilitet og punktskrift kan lett implementeres i leken sammen med jevnaldrende.  Barnehagene arbeider med ...
 • Lovverk og rettigheter for ASK brukere

  07.06.2023 | Kapittel

  ...for spesialisthelsetjenesten Føringer for habilitering og rehabilitering (helsenorge.no) Prioriteringsveiledere for helsetjenesten (helsedirektoratet.no) ...
 • Habtool - Nordsamisk versjon

  26.04.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...tilrettelegging, evaluering og har fokus på tiltak. Bagadallanskoviide (veiledning til skjemaene) veileder hvordan individuelt tilrettelagt opplæring kanorganiseres og gjennomføres. Habtool består av: Veiledning ...
 • Å skrive seg til lesing (STL+) med talesyntese

  03.02.2016 | Video

  Se video/filmsnutt som veileder om hvordan du som er lærer, kan bruke talesyntese og få et talende tastatur som leser opp bokstavlyden når du jobber med lese- og skriveopplæring i barneskolen.  STL+ går ...
 • Deltakelsesfokusert IOP-mal tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker

  28.11.2016 | Veileder

  ...mot økt mestring, deltagelse og livsutfoldelse i dagliglivet. Utdanningsdirektoratet peker i sin «Veileder for Spesialundervisning" på at opplæring for elever med store avvik fra læreplanen kan rettes inn ...
 • Leseaktiviteter i klasserommet

  02.04.2018 | Artikkel

  ...leseforståelse. Avhengig av utviklingstrinn og av formålet kan elevene og læreren delta i felleslesing, veiledet lesing, selvstendig lesing og høytlesing (Routman, 2003). I felleslesing ser hele gruppen teksten ...
 • Pedagogisk bruk av Skrivetrappa

  31.05.2023 | Kapittel

  Vi anbefaler at når du går i gang med å tilrettelegge for skriveopplæring i tråd med denne veilederen gjør du følgende. Ta utgangspunkt i personens utviklingstrinn (jmf. Beskrivelse av skrivetrappa). Når ...