Til hovedinnhold
Viser 121–130 av 196 treff.
 • Å skrive seg til lesing (STL+) med talesyntese

  03.02.2016 | Video

  Se video/filmsnutt som veileder om hvordan du som er lærer, kan bruke talesyntese og få et talende tastatur som leser opp bokstavlyden når du jobber med lese- og skriveopplæring i barneskolen.  STL+ går ...
 • Deltakelsesfokusert IOP-mal tilpasset elever med omfattende og kombinerte lærevansker

  28.11.2016 | Veileder

  ...mot økt mestring, deltagelse og livsutfoldelse i dagliglivet. Utdanningsdirektoratet peker i sin «Veileder for Spesialundervisning" på at opplæring for elever med store avvik fra læreplanen kan rettes inn ...
 • Synshemmede og aktiviteter i dagliglivet

  08.06.2016 | Artikkel

  ...opplæringsplanen tiltaket er hjemlet i enkeltvedtaket om spesialundervisning Se Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning (udir.no) ...
 • Leseaktiviteter i klasserommet

  02.04.2018 | Artikkel

  ...leseforståelse. Avhengig av utviklingstrinn og av formålet kan elevene og læreren delta i felleslesing, veiledet lesing, selvstendig lesing og høytlesing (Routman, 2003). I felleslesing ser hele gruppen teksten ...
 • Orientering

  23.08.2023 | Kapittel

  ...strategier. Når syn og hørsel er nedsatt, kan orienteringen og forflytningen skje ved hjelp av: mobilitets- og orienteringsteknikker mobilitetshjelpemidler fysisk tilrettelegging av omgivelsene en ledsager ...
 • Hva sier forskning om omvendt undervisning?

  22.08.2022 | Kapittel

  ...undervisning læreren fra rollen som informasjonsformidler i klasserommet og endrer den til rollen som læringsveileder. Ekstra tid til hjelp og samhandling med læreren vil for mange elever være avgjørende for et ...
 • Kontinuerlig leseopplæring

  20.06.2016 | Artikkel

  ...forkunnskap om tekstens emne gjennom samtale og støtte i bilder. Eleven leser høyt den nye teksten, veiledet av læreren. Først er fokuset på avkoding av ordene, bruk av lesestrategier og uttalen. Eleven leser ...
 • Pedagogisk bruk av Skrivetrappa

  31.05.2023 | Kapittel

  Vi anbefaler at når du går i gang med å tilrettelegge for skriveopplæring i tråd med denne veilederen gjør du følgende. Ta utgangspunkt i personens utviklingstrinn (jmf. Beskrivelse av skrivetrappa). Når ...
 • Bruk av spill i kartlegging

  30.08.2022 | Kapittel

  ...interessene sine, kan det være nødvendig å bruke et kartleggingsskjema. Statped har utarbeidet en veileder for nærpersoner som skal kartlegge interesser hos personer med multifunksjonshemming. Skjemaet er ...
 • I barnehagealder

  28.05.2020 | Kapittel

  ...god tilrettelegging for barn i risikogruppa. Læringsressursene Grip omgrepa (akademika.no) og En veileder om begrepslæring – en strukturert undervisningsmodell viser hvordan vi jobber med begreper i barnehagen ...