Til hovedinnhold
Viser 131–140 av 196 treff.
 • Kommandoer i VoiceOver for IOS

  03.03.2016 | Veileder

  I denne veilederen får du presentert kommandoer du bruker for å styre skjermleseren VoiceOver på iOS-enheter.  Veilederen inneholder en liste over ulike fingerbevegelser som kan utføres på skjermen på ...
 • Snarvei til: Kodeverktøy - tilgjengelighet for elever med synshemning

  25.04.2019 | Veileder

  ...svaksynte. Denne veilederen gir en oversikt over noen apper, programmeringsspråk og kodeverktøy, og vurderer hvordan de fungerer med skjermleser og skjermforstørring.  I denne veilederen vurderer vi tilgjengeligheten ...
 • Taktile symboler og planer

  04.03.2016 | Veileder

  Veilederen gir informasjon til de som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse. Foresatte og andre nærpersoner kan også ha nytte av veilederen ...
 • Hørsel og universell utforming

  17.06.2016 | Artikkel

  ...bygningsloven følge Byggteknisk forskrift (TEK17). Denne angir blant annet krav til lydforhold, og veilederen til forskriften henviser til Norsk Standard NS 8175:2019, Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ...
 • Blinde barn og spising

  23.05.2017 | Publikasjon

  I denne veilederen forklarer vi hvorfor barn som er blinde eller sterkt svaksynte, kan ha vansker med å spise. Vi gir også råd som kan avhjelpe vanskene. Barn som er blinde eller sterkt svaksynte, kan ...
 • Synshemning og lek

  04.09.2023 | Artikkel

  ...måter enn seende. De må få konkrete erfaringer ved å delta aktivt i den reelle situasjonen, og bli veiledet av noen som kan forklare hva som skjer og hvordan aktiviteten utføres. Mye kan oppleves helt annerledes ...
 • MemoAssist

  25.05.2016 | App

  ...nåværende tidspunkt. Dette gir god visuell støtte ift tidsforløpet. En veileder i bruk av appen kan lastes ned her (PDF). Veilederen er på engelsk og utarbeidet av produsenten. Påminnelser kan ses på en ...
 • Tiimo

  26.03.2019 | App

  ...og blir tilgjengelig på brukerens nettbrett, smarttelefon eller smartklokke. På nettsiden finnes veileder, videoguide, tips til god bruk og en chatfunksjon der du kan stille spørsmål om bruk av programmet ...
 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  ...synshemmede elever profiterer på å få undervisning i smågrupper med seende medelever i blant annet mobilitet, dagliglivets ferdigheter og sosiale ferdigheter. Flere funn om inkludering Synshemmede barns samhandling ...
 • Hvem skriver vi for?

  04.05.2015 | Kapittel

  Veilederen er primært skrevet for pedagogisk personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har en alvorlig synshemning og så store vansker med å håndtere følelsene sine, at det går ut ...