Til hovedinnhold
Viser 141–150 av 196 treff.
 • Tilbake til skolen etter en hodeskade

  02.02.2016 | Veileder

  Veilederen gir råd og tips til lærere og PPT. Hvert år får cirka 1600 barn og ungdommer en traumatisk hodeskade etter å ha skadet seg i lek, fritidsaktiviteter, trafikkulykker og vold. Skaden kan være ...
 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  ...synshemmede elever profiterer på å få undervisning i smågrupper med seende medelever i blant annet mobilitet, dagliglivets ferdigheter og sosiale ferdigheter. Flere funn om inkludering Synshemmede barns samhandling ...
 • Taktile symboler og planer

  20.01.2022 | Kapittel

  Taktile symboler og planer Veilederen gir informasjon til de som ønsker å bruke taktile symboler og planer i arbeid med barn, unge eller voksne som har en synsnedsettelse.  Les mer og bestill her.  Brikker ...
 • Synstap og spising

  23.05.2017 | Veileder

  ...en positiv opplevelse. For andre er vanskene så omfattende at det er behov for videre utredning. Veilederen tar for seg at å spise kan være vanskelig hva spisevansker er å mate barn å lære barn å spise selv ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  ...aktivitetsbasert, og mål i opplæring kan hentes fra alternative opplæringsmål i Utdanningsdirektoratets veileder, som for eksempel kommunikasjon, nærhet og samhørighet, verdsatte sosiale roller, egenomsorg og ...
 • micro:bit - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  ...anbefaler vi derfor å programmere micro:bit med Python i Visual Studio Code. Se Statpeds "Komme i gang-veileder" for programmering av micro:bit med Visual Studio Code. Husk: Enkelte elever med nedsatt syn vil ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og overganger fra barnehagen

  04.05.2020 | Artikkel

  ...ut, og læres gjennom praksis og tilbakemeldinger. Les om sakkyndig uttalelse og årsrapporter i Veilederen Spesialpedagogisk hjelp (Udir) Overgangen mellom barnehage og skole Barnet som bruker ASK må få ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  03.10.2018 | Artikkel

  Psychologist. Gjennomføring Prosjektet er fullført. Prosjektperioden var fra februar 2014 – juni 2018 Veiledere: Øistein Anmarkrud, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og Ivar Bråten, Institutt ...
 • Språk og kommunikasjon

  30.01.2018 | Kapittel

  ...riktig. Det kan du gjøre ved å vise symboler eller konkreter sammen med det du formidler verbalt.  Veiled de andre barna i barnehagen om hvordan de best kan kommunisere med barnet. La gjerne andre barn få ...
 • Overgang til barnehage

  07.07.2020 | Kapittel

  ...til aktiviteter øker sannsynligheten for at barnet klarer å delta sammen med de andre barna.  Les Veileder om universell utforming og tilrettelegging i barnehage og skoler. La barnet forholde seg til få ...