Til hovedinnhold
Viser 151–160 av 196 treff.
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...sosiale ferdigheter, må de voksne hjelpe til. Med utgangspunkt i barnets omgivelser må barna bli veiledet og få redskaper til å mestre de ulike sosiale arenaene på en god måte. Praktisk bruk - fra utarbeidelse ...
 • Kartlegging av språklydsvansker

  06.09.2023 | Kapittel

  ...det foreligger vansker som det er grunnlag for å undersøke nærmere. Protokoll, intervjuguide og veileder kan lastes ned gratis fra Mun-H-Centerets nettside, og billedmanualen kan bestilles fra samme sted ...
 • Autisme og synsvansker

  15.05.2020 | Artikkel

  ...taktile symboler, vil også gjelde her. Autisme_taktile_kommunikasjonssymboler_synstilpasning Se veileder om taktile planer og symboler. Punktskrift Punktskrift er et skriftsystem med opphøyde tegn som ...
 • Overgang til barnehage

  07.07.2020 | Kapittel

  ...til aktiviteter øker sannsynligheten for at barnet klarer å delta sammen med de andre barna.  Les Veileder om universell utforming og tilrettelegging i barnehage og skoler. La barnet forholde seg til få ...
 • Interessekartlegging – et viktig grunnlag for spesialpedagogisk tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  ...nærpersoner. Til dette kan verktøyet Multifunksjonshemming – interessekartlegging med tilhørende veileder benyttes. I etterkant av kartleggingen lages det en sammenfatning av informasjonen man har hentet ...
 • Skrivemetodikk – mot en grunnleggende ferdighet trinn 6-14

  31.05.2023 | Kapittel

  ...med andre ​– og slik øke motivasjon og inspirasjon til å skrive Arbeidsmåten består av at lærer veileder eleven fra å være en begynnende skriver til å kunne skrive selvstendig gjennom å være en synlig ...
 • Moneyville (Pengeby)

  02.05.2018 | App

  ...mulig å inkludere elever med ulike vansker. Oppgavene blir lest opp av borgermesteren i Pengeby som veileder deg gjennom aktivitetene i spillet, samtidig som oppgavene er tilgjengelige i tekstform. Med tekstboksene ...
 • Mac med VoiceOver

  12.01.2017 | Veileder

  Denne veilederen viser deg korleis du brukar skjermlesaren VoiceOver på Mac. I mange år var Apple sine maskiner utilgjengelege for personar som er avhengige av skjermlesar. Men frå og med operativsystemet ...
 • Kjenn hva jeg føler

  04.05.2015 | Kapittel

  Tittelen på denne veilederen gjenspeiler en dobbelt betydning av å kjenne. Det innebærer å kjenne i emosjonell forstand, men også å kjenne ved ta på gjenstander eller symboler som representerer følelser ...
 • Overgang til barnehage

  22.08.2023 | Kapittel

  ...til å oppfylle retten til spesialpedagogisk hjelp. Les om retten til spesialpedagogisk hjelp i "Veilederen Spesialpedagogisk hjelp" på Utdanningsdirektoratet. Det er viktig at kommunens PPT kommer tidlig ...