Til hovedinnhold
Viser 181–190 av 196 treff.
 • ABC med punktskrift – leseopplegg i punktskrift for begynnere

  10.11.2016 | Bok/hefte

  ...med punktskrift gir stort rom for fleksibilitet og valgfrihet hos pedagogen. I lesebøkene er den veiledende teksten til læreren plassert på venstre side. Teksten i punktskrift står på høyre side. Deler av ...
 • Organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  (laryngektomi). Etter laryngektomi kommuniserer man enten ved hjelp av taleventil eller talevibrator. Statped veileder logopeder som jobber med denne målgruppen. I samarbeid med pasienten vil logopeden kartlegge hvilke ...
 • Sammendrag

  19.02.2019 | Kapittel

  ...blinde barn trenger erfaringer med jevnalderrelasjoner for å være inkludert i felleskapet.  I denne veilederen framheves betydningen av å delta, viktigheten av jevnalderrelasjoner og de utfordringer blinde ...
 • TegnTips til barnehager

  02.06.2021 | Nettressurs

  ...ressurser som barnehagen kan lage selv, gjerne sammen med barna. Både rammeplanen for barnehagen og veilederen “Språk i barnehagen - Mye mer enn bare prat” vektlegger kommunikasjon og språk. Tilnærmingen til ...
 • Deltagelses- og opplevelsesplaner

  06.06.2016 | Veileder

  ...deltagelses- og opplevelsesplaner. Erlend Ellefsen og Knut Slåtta har utviklet konseptet og skrevet veilederen. Hva inneholder en deltakelses og opplevelsesplan (DOP)? En forside med bilde En kort beskrivelse ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...disse elevene er det mulig å hente ut et hefte fra statped Spesialpedagogisk leseundervisning, en veileder, av Godøy og Monsrud. Der er også mulig å søke etter annen informasjon om Helhetslesing på Statpeds ...
 • Micro:Bit

  12.09.2019 | App

  ...for tydeligere skrift og kontraster, som svaksynte, er det mulig å justere det i editoren. Les veilederen Kodeverktøy- tilgjengelighet for elever med synshemming for mer informasjon til tilrettelegging ...
 • Code Jumper - kodeverktøy

  13.06.2022 | Kapittel

  ...anbefaler lærere og barnehagelærere å sette seg inn i dette på forhånd. Det er også utviklet mange veiledende videoer om de ulike pod'ene. I samarbeid med APH er det utviklet flere undervisningsforslag. Oppleggene ...
 • Skriving

  30.05.2023 | Kapittel

  ...respons på skrivingen. Metoden fra strukturert til selvstendig skriving Metoden handler om at lærer veileder eleven fra å være en begynnende skriver til å kunne skrive selvstendig. I arbeidsgangen modellerer ...
 • Sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...prøver ut den sosiale ferdigheten i forskjellige naturlige situasjoner. Hva er sosial kompetanse I veilederen om utvikling av sosial kompetanse på Utdanningsdirektoratets nettsider defineres begrepet som et ...