Til hovedinnhold
Viser 191–200 av 202 treff.
 • Micro:Bit

  12.09.2019 | App

  ...for tydeligere skrift og kontraster, som svaksynte, er det mulig å justere det i editoren. Les veilederen Kodeverktøy- tilgjengelighet for elever med synshemming for mer informasjon til tilrettelegging ...
 • 1.5.1 Eksempel 1: Indiane, Gro og Klementinen

  05.03.2024 | Kapittel

  ...som en oppskrift. Det var viktig å ha lagd overskriften, men det var også viktig å bruke den som veiledende neste gang vi var sammen med barnet – noen elementer kunne vektlegges mer, og noen måtte hoppes ...
 • Skriving

  30.05.2023 | Kapittel

  ...respons på skrivingen. Metoden fra strukturert til selvstendig skriving Metoden handler om at lærer veileder eleven fra å være en begynnende skriver til å kunne skrive selvstendig. I arbeidsgangen modellerer ...
 • Code Jumper - kodeverktøy

  13.06.2022 | Kapittel

  ...anbefaler lærere og barnehagelærere å sette seg inn i dette på forhånd. Det er også utviklet mange veiledende videoer om de ulike pod'ene. I samarbeid med APH er det utviklet flere undervisningsforslag. Oppleggene ...
 • Sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...prøver ut den sosiale ferdigheten i forskjellige naturlige situasjoner. Hva er sosial kompetanse I veilederen om utvikling av sosial kompetanse på Utdanningsdirektoratets nettsider defineres begrepet som et ...
 • Skriveutvikling når du bruker ASK

  31.05.2023 | Kapittel

  (Bente Hagtvet, Hilde Hofslundsengen, Jørgen Frost og Klara Korsgård) danner bakteppet for den veilederen vi har laget. DWS beskriver hovedsakelig utvikling med utgangspunkt i konstruksjon av og innholdet ...
 • Undervisnings og metodemateriell

  29.06.2022 | Kapittel

  ...inneholder bilder til bruk i dagligdagse situasjoner. Ihme, W. A., Olsen, K.J. & Fjeldvær, T.M.(2008). Veileder til kommunikasjonsboka. Medlex. Norsk helseinformasjon (www.medlex.no) Kagan, A. & Shumway, E. (2003) ...
 • Lego WeDo undervisningsopplegg

  28.04.2022 | Kapittel

  ...følgende oppgavene skal du programmere Lego WeDo med Python. Før du starter, bør du gå gjennom veilederen for å komme i gang med Lego WeDo med Python. Oppgave 1: Kjør en meter med roboten Milo Utstyr: ...
 • Overganger mellom aktiviteter

  28.08.2014

  ...slik måte at barna kan misforstå eller gjette hva du legger i det du sier? Beskjedene bør være veiledende for barnet. Du skal først og fremst fortelle helt konkret hva barnet skal gjøre, og i mindre grad ...
 • Selvstendig lesning

  30.05.2023 | Kapittel

  ...detaljer. Jeg har modellert hvordan stille spørsmål til og å svare på spørsmål til teksten. Jeg har veiledet og oppmuntret elevene til å lese bøker på passende nivåer, samtidig som jeg har respektert valgfriheten ...