Til hovedinnhold
Viser 2151–2160 av 3131 treff.
  • Touch-metoden

    16.08.2023 | Kapittel

    Å skrive ved hjelp av touch-metoden er nyttig for alle og gjør det lettere å skrive raskere og riktigere. Metoden innebærer at hver tast på tastaturet trykkes ned med bestemte fingre. Dette gjør det mulig ...
  • Talesyntese

    02.10.2023 | Kapittel

    Talesyntese er teknologi som gjør at digitale enheter kan lese opp skrevet tekst. Barn og elever som har synsnedsettelser har stor nytte av å bruke talesyntese.     
  • Blindskap

    23.10.2023 | Kapittel

    ...spennet mellom total blindskap og ein liten synsrest. Ein person blir sett på som funksjonelt blind dersom synet er så nedsett at det ikkje kan brukast til orientering og flytting, eller til å lese. I Noreg ...
  • Andre vansker

    04.08.2023 | Kapittel

    Å mestre matematikk krever mange ulike kunnskaper og ferdigheter. Dersom elever med ulike vansker ikke blir møtt med egnet tilrettelegging, er sannsynligheten stor for at de vil utvikle matematikkvansker ...
  • Oktavtegn

    25.05.2021 | Video

    ...nøkler som g-nøkkel og f-nøkkel. Punktnoter bruker vanligvis oktavtegn istedenfor nøkler. Denne videoen tar for seg oktavtegn. I visuelle noter bruker man nøkler på ulike instrumenter og stemmer for at så ...
  • Begynneropplæring i klaver for barn som er blinde eller sterkt svaksynte

    22.09.2015 | Bok/hefte

    ...veiledning for læreren og handler om begynneropplæring i klaver og innføring av musikknotasjon i punktskrift - først og fremst ved undervisning av barn. Metodikken har basis i praktisk og teoretisk klavermetodikk ...
  • Fra fødsel til småbarn

    27.01.2016 | DVD

    Filmen "Fra fødsel til småbarn" gir et innblikk i oppfølging av premature barn og deres foreldre. Hvert år fødes omkring 180 ekstremt premature barn i Norge (før 28. uke). Det brukes store ressurser på ...
  • Mer, ja, få

    27.01.2016 | Bok/hefte

    Elevene med de største funksjonehemningene har få uttrykk å kommunisere med. Hefte med eksempler og tips om enkle, kommunikative uttrykk rettet mot disse elevene.  Heftet, som heter "Mer" "Ja" "Få" for ...
  • Mine tegn: Babyboka

    11.11.2015 | Bok/hefte

    ...språkforståelse og et bedre ordforråd, viser forskning. For barn med forsinket språkutvikling kan tegn være et nyttig redskap for å forstå og uttrykke seg. «Mine tegn: Babyboka» består av av en bok og en film ...
  • Er det noen jeg kan snakke med?

    11.11.2015 | Bok/hefte

    ...døvblindfødte. Den gir også et innsiktsfullt bilde av personer med medfødt døvblindhet og deres kommunikasjonsbehov og kommunikasjonsmuligheter. Personer med døvblindhet har siden 1986 hatt lovfestet rett ...