Til hovedinnhold
Viser 41–50 av 82 treff.
 • Visuell musikk

  22.06.2016 | Nettressurs

  Kaizers Orchestra var også en oppgave i tegnspråkfaget i videregående skole. I tillegg til underholdningsverdien er disse musikkvideoene gode ressurser som kan brukes både i tegnspråk- og drama og rytmikkfaget ...
 • Måltidets pedagogiske muligheter i barnehagen

  06.09.2017 | Bok/hefte

  ...forberedelse til avslutning - kan gi av gevinster for alle barns læringsmuligheter samtalemuligheter og verdi av tid sammen med andre barn og voksne måltidenes funksjon som god arena for å utvikle sosial kompetanse ...
 • Hørsel og lesing i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...hørselshemmede barnet å oppleve aktiviteter som forbereder det til å bli en god leser, men som også har en egenverdi her og nå. Slike aktiviteter skal være lekepreget og være en naturlig del av hverdagen. I planleggingen ...
 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  Roos (2009) forteller at forskning har avdekket at døve sjeldent analyserer ord og bruker den verdifulle morfologiske informasjonen. Vi kan tenke oss at eleven møter et ukjent ord som uvennlig og kan ...
 • Språk 5–6 screeningtest for språkvansker

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...på som et første steg i en utredningsprosess. Kunnskapen en får gjennom språkscreening kan være verdifull, fordi den hjelper en til raskt å identifisere barn med en mulig språkvanske, og som kanskje bør ...
 • Opplevelser som teller

  27.01.2016 | DVD

  ...naturlige initiativ. Moro med tall, eksprimentering med former og nysgjerrighet på mønster har en egenverdi som en del av barnehagehverdagen. På lengre sikt vil kanskje disse grunnleggende erfaringene også ...
 • Interesser og motivasjon

  14.09.2020 | Kapittel

  ...mening i det de skal lære. Meningen finner de i det de interesserer seg for, eller ved at de ser nytteverdien i det aktuelle temaet. Forskning viser at elever med ASF trolig spiller mer enn snittet, mens ...
 • Numicon

  27.02.2019 | Konkret materiell

  ...til tall som det er henvist til i aktivitetene; mønster, rekkefølge, telling, videre fra telling, plassverdi, addisjon og subtraksjon. I undervisningen er det viktig at elevene får en følelse av mestring ...
 • Teamarbeid skaper resultater

  15.10.2018 | Kapittel

  ...for å kunne samhandle med andre og være aktive deltakere i egne liv. Ved Lunden skole så ledelsen verdien av at personer rundt Andrea måtte lære seg hennes kommunikasjonsform. Det ble lagt til rette for ...
 • Voksenrollen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...lettere enn å gjøre noe du aldri har lært. Du som voksen har ferdigheter og kunnskaper som har overføringsverdi for det ukjente også. Mål: den voksne gjør seg overflødig Barn med blindhet har ofte ekstra ...