Til hovedinnhold
Viser 151–160 av 2508 treff.
 • Slik snakker du med barn og unge om sorg

  25.05.2023 | Fagområde

 • Språk og kommunikasjon

  30.01.2018 | Kapittel

  ...evner. Den konkrete og bokstavelige læringsstilen de har, får konsekvenser for å forstå språk og kommunikasjon. Kommuniser presist til dem – si «Nå skal vi bytte bleie!» og ikke «Skal vi gå og bytte bleie ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...av at miljøet, og menneska rundt dei, har forståing for og tek omsyn til føresetnadene deira. Kommunikasjonen som går føre seg, skal vere tilgjengeleg for barnet med nedsett høyrsel på lik linje med alle ...
 • Ikke-hjulpet kommunikasjon

  29.09.2021

 • Tilgang til alternative kommunikasjonsformer

  29.09.2021

 • Språk og kommunikasjon

  19.03.2022 | Kapittel

  Personer med autismespekterforstyrrelse har forståelsesvansker knyttet til språk og kommunikasjon. Dette kommer blant annet kommer til uttrykk gjennom en konkret og bokstavelig forståelse, uavhengig av ...
 • PECS (metode for kommunikasjon)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...ei form for Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) og er spesielt utvikla for personar i autismespekteret. The Picture Exchange Communication System (PECS) er ein kommunikasjonsmetode som er spesielt ...
 • Kommunikasjon og språk

  07.02.2023 | Kapittel

  ...støtte barn og elevers utvikling av kommunikasjon og språk er viktige både i barnehage og skole. Utgangspunktet for meningsfullt samspill og kommunikasjonsutvikling vil alltid være å ta utgangspunkt i ...
 • 13. Kommunikasjon med hjemmet

  18.09.2018 | Kapittel

 • Eksempler på kommunikasjonsbøker

  10.02.2021