Til hovedinnhold
Viser 171–180 av 2471 treff.
 • Ikke-hjulpet kommunikasjon

  29.09.2021

 • Tilgang til alternative kommunikasjonsformer

  29.09.2021

 • Språk og kommunikasjon

  19.03.2022 | Kapittel

  Personer med autismespekterforstyrrelse har forståelsesvansker knyttet til språk og kommunikasjon. Dette kommer blant annet kommer til uttrykk gjennom en konkret og bokstavelig forståelse, uavhengig av ...
 • PECS (metode for kommunikasjon)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...ei form for Alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) og er spesielt utvikla for personar i autismespekteret. The Picture Exchange Communication System (PECS) er ein kommunikasjonsmetode som er spesielt ...
 • Kommunikasjon og språk

  07.02.2023 | Kapittel

  ...støtte barn og elevers utvikling av kommunikasjon og språk er viktige både i barnehage og skole. Utgangspunktet for meningsfullt samspill og kommunikasjonsutvikling vil alltid være å ta utgangspunkt i ...
 • Kompetanseheving hos kommunikasjonspartnere

  10.02.2021

 • Samspill, lek og kommunikasjon

  08.02.2024 | Bok/hefte

  ...framstilling av korleis du som pedagog eller forelder, kan leggje til rette for å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon i form av taleteknologi saman med små barn frå dei er ni månader gamle. Heftet inneheld ...
 • 13. Kommunikasjon med hjemmet

  18.09.2018 | Kapittel

 • Forskning om bruk av VR

  06.11.2019 | Artikkel

  ...og unge med autsimespekterforstyrrelser (ASF) kan oppleve utfordringer med sosialt samspill og kommunikasjon. Å delta i og øve på sosiale situasjoner kan være krevende, da virkeligheten er uforutsigbar og ...
 • Om flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

  02.09.2022 | Artikkel

  ...selvfølge. I vårt daglige liv hører eller bruker de fleste av oss for eksempel engelsk på ulike måter, selv om vi kan beherske språket i ulik grad.