Til hovedinnhold
Viser 181–190 av 671 treff.
 • Mobilitet og orientering

  23.08.2023 | Kapittel

  Opplæringsloven gir blinde og sterkt synshemmede rett til mobilitetsopplæring. Mobilitet betyr bevegelse og handler om muligheten og evnen til å orientere seg og ta seg trygt frem fra et sted til et annet ...
 • Introduksjon

  22.01.2024 | Kapittel

  I denne første videoen beskriver vi prinsipper for hvordan bøkene blir tilrettelagt. Introduksjon ...
 • Tema: Teikndanning (Nynorsk versjon)

  26.03.2020 | Kapittel

  Undervisningsvideo, grunnleggende om hvordan et tegn er oppbygd og videre fokus på naturlige tegn ...
 • Teknologi som inkluderingsverktøy

  09.08.2016 | Artikkel

  Videoforelesning og erfaringer som viser hvordan ulik teknologi kan brukes som inkluderende verktøy i barnehage og skole. Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy ...
 • Omvendt undervisning for elever med særskilte behov

  04.01.2017 | Tema

  ...undervisning er en arbeidsmåte der introduksjonen til det nye fagstoffet skjer hjemme. Dette kan gjøres med video, podkast, spill eller sammensatte tekster. Tiden i klasserommet brukes til diskusjon, aktivitet og ...
 • Språk, lytting og kommunikasjon i første leveår for barn med hørselstap

  26.08.2020 | Artikkel

  ...framtidsutsikter  I videofilmen vil dere møte en familie som deler sine erfaringer med å få et barn med tidlig diagnostisert hørselstap: Tidemann video Du kan også se videoen med tegnspråktolking: Tidemann video tegnspråk ...
 • Swift Playgrounds - app for programmering

  19.08.2021 | Kapittel

  ...http://www.apple.com/swift/playgrounds. Tilrettelegging for elever med synshemming Swift palyground video Videoen er laget av ORION. Vi forutsetter her at du bruker undervisningsoppleggene Learn to Code 1 og ...
 • Illustrasjoner

  16.01.2024 | Kapittel

  Videoen forklarer hvordan vi bruker eller ikke bruker illustrasjoner i punktskriftbøkene. Illustrasjoner ...
 • Tema: Lokalisasjon

  26.03.2020 | Kapittel

  I videoen får de tre tegneoppgaver hvor de skal tegne det som blir beskrevet. 
 • Tema: Vaffeloppskrift

  26.03.2020 | Kapittel

  videoen får de fortalt oppskrift og fremgangsmåte på hvordan lage vafler.