Til hovedinnhold
Viser 201–210 av 702 treff.
 • Læring hos barn og unge med synshemming

  27.05.2016 | Nettressurs

  ...støttelærer og assistenters viktig. Det er også viktig at eleven har oversikt over skoleområdet. Synshemmede elever kan trenge mer tid enn sine klassevenner på ulike områder. Nok tid er kritisk, ikke minst ...
 • Sosiale historier og oppskrifter som film

  09.01.2017 | Artikkel

  ...over Å starte en samtale Video laget av Helsefonna, hentet fra youtube.com. Tips: Videoene kan legges inn i feks appen Book Creator sammen med andre historier og oppskrifter. Videoene kan også samles i mapper ...
 • Kunnskapsoversikt forskningsfunn synshemming

  22.01.2019 | Bok/hefte

  ...unge med ulike grader av synshemming har det i barnehagen og på skolen, tegner et bilde av at synshemmede barn og unge jevnt over strever mer i skolen enn vanlige elever. Dette prosjektet er primært begrenset ...
 • GPS og nedsatt syn

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...gjelder bruk av GPS for blinde og sterkt svaksynte.  GPS kan være et nyttig hjelpemiddel for mange synshemmede, men det må brukes riktig, og i de situasjoner der det er nyttig. Leseren får en innføring i hva ...
 • Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler

  14.06.2016 | Veileder

  Sammen med universell utforming og tilrettelegging, kan kompenserende ferdigheter bidra til at synshemmede kan delta på lik linje med seende i skolens faglige og sosiale aktiviteter. Denne veilederen beskriver ...
 • Google Earth VR

  25.11.2019 | App

  ...være til stede i det du ser på. Det kan gjøre det lettere å lære og forstå det du opplever.  Video fra google Video fra Google Google Earth VR kan brukes som visuell støtte i ulike fag og tema. Oppsøk historiske ...
 • Lek og inkludering – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...gis av muligheter til å utvikle seg og mestre. Skal vi leke sammen? Video barnehage hørsel Videoen med synstolking (youtube.com) Videoen med tegnspråktolking (youtube.com)  Les mer om inkludering for barn ...
 • Introduksjon

  22.01.2024 | Kapittel

  I denne første videoen beskriver vi prinsipper for hvordan bøkene blir tilrettelagt. Introduksjon ...
 • Tema: Teikndanning (Nynorsk versjon)

  26.03.2020 | Kapittel

  Undervisningsvideo, grunnleggende om hvordan et tegn er oppbygd og videre fokus på naturlige tegn ...
 • Teknologi som inkluderingsverktøy

  09.08.2016 | Artikkel

  Videoforelesning og erfaringer som viser hvordan ulik teknologi kan brukes som inkluderende verktøy i barnehage og skole. Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy Smartboard og iPad som inkluderingsverktøy ...