Til hovedinnhold
Viser 491–500 av 719 treff.
 • Sámi Sarepta 2

  26.04.2017 | App

  ...undervisningsmateriell, som eleven kan begynne å bruke, som f.eks. tekster, talesyntse, bilder, innlest tale, video, osv.. Sarepta har fleremoduler; tekster, skriveøvinger, bildebøker, dagbok, spørsmål, timeplan, kalender ...
 • Dagligliv

  03.11.2016 | App

  ...på oppgavene det er trent på, samt flere individuelle tilpasninger. Se videoen nedenfor som beskriver hvordan appen fungerer: Video Testtfunksjon: velge å teste favorittord, 10 ord eller 50 ord. Resultatet ...
 • Undervisningsopplegg med omvendt undervisning

  20.04.2022 | Kapittel

  Ordskyen eller tankekartet deles med elevene etter gjennomgangen slik at de har det når de skal se video eller høre podkast hjemme. Dersom noen elever av ulike grunner ikke kan delta i klasserommet, kan ...
 • Hva er lesing og skriving

  05.11.2020 | Kapittel

  ...teknologi. Lesing Lesing er definert som avkoding x forståelse. Denne videoen forklarer sammenhengen mellom avkoding og forståelse. Video lesing Avkoding Avkoding er den tekniske delen av lesingen der du knytter ...
 • Book Creator for elever med nedsatt syn og blindhet

  21.11.2019 | Kapittel

  ...du i læringsressursene iPad for personer med nedsatt syn, og Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede. Den første er rettet som barn med nedsatt syn, mens den siste er mer rettet mot barn med blindhet ...
 • Forskning om kroppslig lek og mening.

  19.02.2019 | Kapittel

  ...pedagogens evne til å utvide verden for det blinde barnet er avgjørende for å forebygge skjevutvikling. Synshemmede barn er i stor risiko for å bli passive, det gjelder særlig blindfødte.  «Å være sammen med flere ...
 • Fra analog til digital punktskrift

  15.12.2023 | Kapittel

  ...punktskriftcelle. Systemet omtales som 6-punkts eller litterær punktskrift og brukes i dag av synshemmede over hele verden. Punktene benevnes med tall fra 1 til 6   Punktskriftcellene i 6-punkts Braille ...
 • Synshemning og lek

  04.09.2023 | Artikkel

  ...forsikre seg om at reglene er forstått av alle. Bruk vester med skarpe farger på laget til den som er synshemmet. Leker med fast struktur som er oversiktlige og forutsigbare, egner seg godt for barn med synsnedsettelse ...
 • Kommunikasjonsformer

  11.05.2023 | Kapittel

  ...avleses med hendene (taktilt). I utgangspunktet brukes vanlig tegnspråk med noen tilpasninger. Synshemmede/blinde har ikke mulighet til å oppfatte de non-manuelle delene i tegnspråket. Dette må derfor kompenseres ...
 • Stønad og rettigheter ved tjenester

  08.09.2023 | Kapittel

  9-14 og kommentaren til den bestemmelsen.» «Dersom det er dokumentert at barnet er hørsels- eller synshemmet, er det ikke nødvendig å kreve ny legeerklæring hver gang foreldrene/foresatte skal delta på opplæringskurs ...