Til hovedinnhold
Viser 501–510 av 719 treff.
 • Tegnkort - Hva gjør Lotta og Milo?

  14.05.2020 | Bok/hefte

  Aktivitetene presenteres som bilde, video, tegnillustrasjoner og skriftlige ord. Bildene vekkes til live på nettbrett/mobil med appen Arilyn (iOS eller Android). Videosnuttene med Lotta, Milo og Terra håper ...
 • Kommunikasjonsformer

  11.05.2023 | Kapittel

  ...avleses med hendene (taktilt). I utgangspunktet brukes vanlig tegnspråk med noen tilpasninger. Synshemmede/blinde har ikke mulighet til å oppfatte de non-manuelle delene i tegnspråket. Dette må derfor kompenseres ...
 • Stønad og rettigheter ved tjenester

  08.09.2023 | Kapittel

  9-14 og kommentaren til den bestemmelsen.» «Dersom det er dokumentert at barnet er hørsels- eller synshemmet, er det ikke nødvendig å kreve ny legeerklæring hver gang foreldrene/foresatte skal delta på opplæringskurs ...
 • Google Maps- Til fots

  25.06.2018 | App

  ...fungere som et navigeringsalternativ eller sammen med BlindSquare, et navigasjonshjelpemiddel for synshemmede. Les mer om BlindSquare. Når du starter turen kan du koble ørepropper til telefonen og legge den ...
 • Overbelastning

  18.03.2022 | Kapittel

  ...reelle vansker, og at enkelte sanseinntrykk virkelig oppleves som smertefulle eller uoverkommelige Video i tekst: Sensoriske vansker ...
 • Modul 2 Teoretisk bakgrunn

  03.03.2024 | Kapittel

  ...type tilrettelegging for barn med multifunksjonshemming og kombinerte sansetap og døvblindhet. Videoforelesning som innleder modulen kommer.  
 • Slik jobbar Statped med afasi

  19.02.2020 | Artikkel

  ...er for fagpersonar i Noreg, og blir arrangert i Oslo. Dei siste åra har Afasidagene også vorte videooverført til ulike lokasjonar i Noreg. Statped tilbyr òg følgjande systembaserte tenester etter søknad: ...
 • Slik utnytter du digitale verktøy så eleven kan delta

  05.06.2024 | Artikkel

  ...mye læring, sier Modalsli. Her er hennes digitale tips: Utnytt enkle funksjoner som skjermopptak, video og tilgjengelighetsfunksjoner. Dette har alle som har en digital enhet tilgang på. Møt elevene på ...
 • – Tegn og visuell støtte er nyttig for alle

  01.03.2024 | Artikkel

  ...med stemme om tegn eleven lurer på. Da kan det å bokstavere ordet man lurer på, være nyttig. Bruk video: Det kan være lærerikt hvis eleven filmer det han eller hun skal si med tegn. Små fortellinger eller ...
 • Hvis du som lærer skal lage en bok til eleven din

  05.02.2024 | Kapittel

  ...alle sidene, slik at de blir enkle å finne. Lyden i videoer bør gi informasjon om det visuelle innholdet på en konkret og beskrivende måte. Dersom videoen ikke har det, bør det legges inn informasjon i tillegg ...