Til hovedinnhold
Viser 611–620 av 672 treff.
 • Talesyntese

  01.12.2020 | Kapittel

  ...opplest tekst på norsk være en god støtte. Det kan hjelpe både på forståelse og syntaks. Her kan du se video om å oversette tekst Testblokk Hvordan bruke talesyntese For å få teksten lest opp må du markere den ...
 • Diktering

  03.12.2020 | Kapittel

  ...skriveutfordringer er det vanskelig å produsere tekst på andre språk. Da kan diktering være fint å bruke. Videoblokk Hvordan bruke diktering i klassen I arbeid med tekst kan elevene veksle mellom diktering og tastatur ...
 • Tilrettelegging og organisering

  06.04.2021 | Kapittel

  ...kontakt med høyresentral og NAV Hjelpemiddelsentral for å aktivere direktelyd i høyreapparatet.   Video Tips for teaching children with mild hearing loss Nyttige ressursar ...
 • Min stammebok

  03.06.2021 | Bok/hefte

  Book Creator er en app for å lage elektroniske bøker. Man kan enkelt ta i bruk tekst, lyd, bilde, video og tegninger. Under kan du laste ned en mal som man kan tilpasse etter eget ønske.  Min stammebok ...
 • Tolking, hva er det?

  27.10.2021 | Nettressurs

  ...basert på litteratur om tolking og erfaringer fra praksisfeltet. Tematikken eksemplifiseres med videoklipp fra autentiske situasjoner der barn samhandler via tolk, samt intervjuer. Få med deg barnas samtale ...
 • iTranslate Voice

  27.07.2016 | App

  ...skrives inn i en ord- eller setningsbank. Disse kan så oversettes til ulike språk. iTranslate Voice 2 Video er laget av Sonico Mobile. Man kan laste ned “Offline-stemmer”, slik at appen kan brukes uten tilgang ...
 • Tar Heel Reader

  06.06.2017 | Nettressurs

  ...av disse bøkene så bra at de også kan publiseres og brukes for elever som trenger dette særskilt Video Tar Heel Reader Center for Literacy and Disability Studies og Department of Computer Science ved ...
 • Photo Mapo

  26.06.2018 | App

  ...bildene til å lage en reisedagbok i appen Book Creator. I den kan du også spille inn lyd og legge inn video. Les mer om Book Creator Bruk bildene som utgangspunkt for å arbeide videre med innhold knyttet til ...
 • Å være sammen med de andre i klasserommet

  03.06.2021 | Kapittel

  ...gode språklige ferdigheter, kan læreren bruke samtale- og kommunikasjonsverktøyet IVAS, se Spiss`video på Youtube. Dette verktøyet vil gi god informasjon om hvordan eleven opplever sin opplæringssituasjon ...
 • Litterasitetspraksiser i barnehager med hørselshemmede og hørende barn

  16.03.2021 | Bok/hefte

  ...barnehager, hvor en barnehage er definert som fokusbarnehage. Data er innhentet gjennom feltnotater, videoopptak og intervju/samtaler med styrere og førskolelærere. Analysene og tolkingen er gjort på bakgrunn ...