Til hovedinnhold
Viser 1011–1020 av 2358 treff.
 • Nullmobbing.no

  22.09.2016 | Nettressurs

  ...alle som er opptatt av mobbing.  Du finner råd om hva du kan gjøre dersom du blir mobbet eller kjenner noe som blir mobbet. Du kan også lese om: tegn på mobbing hva du bør gjøre når et barn forteller deg ...
 • Mitt hjem

  02.03.2020 | Nettressurs

  ...i hjemmet heter. Du kan arbeide med tegnspråk og norsk tale og tekst. Laget for deg som er nybegynner i tegnspråk. Du følger instruksjoner gitt på tegnspråk og norsk tale. Her vil du lære tegn på ulike ...
 • OCR

  11.11.2020 | Kapittel

  Når du skanner eller tar bilde av en tekst, kan du bruke en programvare som heter OCR for å kunne lese teksten med talesyntes og redigere i den. OCR står for Optical Character Recognition og finnes på ...
 • Trinn 3 Ett barn som er blind, to barn som ser og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...stemmen - men de gir hverandre informasjon og instruksjon i leken, som er et meta-nivå, «og så var du liksom syk». Innimellom kan de også si «nå leker vi» eller «det er på leke». Er barna uerfarne, er ...
 • Startmeny

  04.09.2019 | Kapittel

  ...tastaturet. Windowstasten (Win) åpner Startmenyen. Du navigerer mellom de ulike feltene i Startmenyen med Tab og Shift+Tab, og mellom apper med Piltaster. Når du har satt fokus på et element, f.eks. et program ...
 • Navigering med tastaturet

  09.02.2021 | Kapittel

  Du kan også få tilgang til menylinjen ved å bruke tastaturet. Da starter du Engasjerende leser med F9-tasten, og trykker på Tab til du har kommet til den menyen du vil åpne. Merk av Tab starter å bla fra ...
 • Stammebehandling av barnehagebarn

  24.02.2020 | Artikkel

  ...presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse om hvilke tilnærminger norske logopeder (N=117) oppgir at de benytter i arbeid med barnehagebarn som stammer. Artikkel av Ane Hestmann Melle, Karoline Hoff m ...
 • Søvn og små barn som er blinde

  22.05.2018 | Artikkel

  ...små barn som er blinde. Barn som er blinde, kan ha utfordringer med nattesøvnen. En grunn kan være at lyset har stor betydning for regulering av døgnrytmen. Døgnrytmen blir imidlertid også påvirket av ...
 • Korleis oppdage og kartlegge synsnedsetjingar

  23.10.2023 | Artikkel

  ...men desse blir ikkje alltid avdekte ved rutineundersøkingar. Det er derfor viktig å vere merksam på at nokre vanskar hos barnet kan komme av nedsett synsfunksjon. Jo tidlegare synsnedsetjinga blir oppdaga ...
 • Oppdage og kartlegge matematikkvansker

  04.08.2023 | Artikkel

  Det er viktig å sikre at elever som strever med forståelse og deltakelse i matematikkopplæringen oppdages tidlig. Da kan vi raskt få på plass relevante tiltak. Fasemodellen kan være en egnet metode for ...