Til hovedinnhold
Viser 1011–1020 av 2345 treff.
 • Mine sirkler - app som sosialt atferdskart

  03.05.2016 | App

  ...opplever. Applikasjonen er et system som skal gi struktur og oversikt og noe å orientere seg etter slik at hverdagen blir mindre stressende og lettere å mestre. Sosial samhandling mellom mennesker styres av ...
 • Hvorfor kan ikke jeg få bruke hodet? Rapport om eksamen, obligatoriske prøver og vurdering for elever med behov for ASK

  26.02.2020 | Veileder

  ...eksamener når disse er tilpasset elevenes behov for tilrettelegging. I rapporten oppsummerer Statped at elevenes forutsetninger for å mestre skolen er til stede, men rammene rundt setter begrensninger. Alle ...
 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  ...og utvikle kunnskap om norsk grammatikk og syntaks som vi ellers tar for gitt at barn har. Det kan være lurt å tenke seg at norskopplæring for døve og sterkt tunghørte deler mange av de samme pedagogiske ...
 • Den bimodale tospråklige utviklingen

  24.06.2016 | Artikkel

  Hva er bimodal tospråklig utvikling og hvordan det kan legges til rette for at en slik utvikling kan skje? Bimodal tospråklig utvikling for døve og sterkt tunghørte bygger på kunnskap om tospråklighet ...
 • Kartlegg hva som må på plass

  22.06.2022 | Artikkel

  – Det viktigste er at laget rundt eleven begynner tidlig med å identifisere hvilke arbeidsoppgaver overgangen medfører. Det er ingen fasit, men kartlegging er en forutsetning for å lykkes, mener rådgiver ...
 • En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...segregerte undervisningsopplegg har blitt vist i flere studier. Denne rapporten bekrefter dessuten at segregering øker jo høyere opp i klassene en kommer. Drøyt 25 % av syns- og/eller hørselshemmet ungdom ...
 • Hjemknappen

  10.12.2019 | Kapittel

  ...videoen vil jeg vise deg hvor du finne Hjem-knapper på en enhet uten fysisk knapp. NY- Hjemknappen Fingerbevegelse Gli opp med en finger fra bunnen Øvingsoppgave Hvis du har en iPhone X eller nyere, øv ...
 • Taleinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  Du endrer taleinnstillinger i fanen Leser. Talehastighet Du justerer talehastigheten med valget Hastighet. Du kan også bruke hurtigtastene Alt+CapsLock+Pil ned/opp. Tastaturekko Du kan også endre tastaturekko ...
 • Større ikoner

  09.02.2021 | Kapittel

  Du kan endre størrelsen på kun ikonene på skjermen, ved å høyreklikk på skrivebordet, velg Vis, og velg deretter Store ikoner, Middels store ikoner eller Små ikoner. Du kan også få tilgang til høyreklikk-menyen ...
 • Nullmobbing.no

  22.09.2016 | Nettressurs

  ...alle som er opptatt av mobbing.  Du finner råd om hva du kan gjøre dersom du blir mobbet eller kjenner noe som blir mobbet. Du kan også lese om: tegn på mobbing hva du bør gjøre når et barn forteller deg ...